Aktivitet- og arbeidstreningstilbudet

Hvem kan søke?

Aktivitet- og arbeidstreningstilbudet er et lavterskeltilbud for mennesker i alle aldre. Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende eldre, personer med demens, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser m.m.

Tjenesten gis til personer som av ulike årsaker har behov for:

  • Et sosialt tilbud og treffe andre
  • Aktivisering og arbeidstrening
  • Avlastning for pårørende

Tjenestene i aktivitet og arbeidstrening gir etter søknad og behandles fortløpende ut i fra kapasitet og gruppesammensetning.

Slik søker du

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men noe aktivitet må man betale egenandel for.

 

Aktivitet og arbeidstreningstilbud - priser 2018

Senter

 

   Tilbud

Pris per dag

For tiden

Aktivitetsavdelingen

 

Huskestua

 

 

 

For eldre mandag og torsdag

 

For personer med demens

  • Mandag, tirsdag og onsdag liten gruppe
  • Mandag og torsdag stor gruppe på aktivitetsavdelingen

Kr.32,- lunsj

 

Kr. 28,- frokost Kr. 32,- lunsj

Marthaloftet

 

 

Dalene gård

 

Faktura sendes i post

 

 

 

 

Tilbud til personer med behov for et aktivitetstilbud

 

Tilbud til alle som trenger å komme i gang med aktivitet og arbeidstrening

Kr. 20,- lunsj

Kr. 30,- varmrett

 

Kr. 20,- lunsj

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo aktivitet- og arbeidstreningstilbudet:

 

Avdelingsleder: Unni M. Nilsen

Mobil: 47452538

E-post: unni.nilsen@tvedestrand.kommune.no

Besøksadresse: Lyngmyrveien 33, 4900 Tvedestrand

 

Dalene gård:

Trygve Østebø

Mobil: 41567587

E-post: trygve.ostebo@tvedestrand.kommune.no

 

Ann Helen Haugen Angelskår

Mobil: 99544103

E-post: Ann.Helen.Haugen.Angelskar@tvedestrand.kommune.no

 

Marthaloftet:

Nina Hagane

Mobil: 94510545

E-post: nina.hagane@tvedestrand.kommune.no

 

Aktivitetsavdelingen og Huskestua:

Irene Strandene

Mobil: 94510546

E-post: irene.standene@tvedestrand.kommune.no

 

Kristin Dalen

Mobil: 99325680

E-post: kristin.dalen@tvedestrand.kommune.no

Kontaktinformasjon

Unni Mesel Nilsen
Avdelingsleder
E-post
Mobil 474 52 538