Aktivitet- og arbeidstreningstilbudet

Hvem kan søke?

Aktivitet- og arbeidstreningstilbudet er et lavterskeltilbud for mennesker i alle aldre. Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende eldre, personer med demens, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser m.m.

Tjenesten gis til personer som av ulike årsaker har behov for:

  • Et sosialt tilbud og treffe andre
  • Aktivisering og arbeidstrening
  • Avlastning for pårørende

Tjenestene i aktivitet og arbeidstrening gir etter søknad og behandles fortløpende ut i fra kapasitet og gruppesammensetning.

Slik søker du

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men noe aktivitet må man betale egenandel for.

Aktivitet og arbeidstreningstilbud - priser 2023

Senter

 

   Tilbud

Pris per dag

For tiden

Aktivitetsavdelingen

 

Huskestua

Faktura sendes i posten

 

 

 

 

For eldre mandag og torsdag

 

 

For personer med demens

  • Onsdag og fredag liten gruppe
  • Mandag og torsdag stor gruppe på aktivitetsavdelingen

 

 

 

Kr. 26,- frokost
Kr. 37,- lunsj

Marthaloftet

 

Dalene gård

 

 

 

 

 

 

Tilbud til personer med behov for et aktivitetstilbud

  • Tirsdag og torsdag

Tilbud til alle som trenger å komme i gang med aktivitet og arbeidstrening

  • Tirsdag, onsdag og fredag

Kr. 37,- lunsj

 

Kr. 37,- lunsj

 

Kontaktinfo aktivitet- og arbeidstreningstilbudet:
 

Avdelingsleder: Unni M. Nilsen
Mobil: 47452538
E-post: unni.nilsen@tvedestrand.kommune.no

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, 4900 Tvedestrand

Dalene gård:

Ann Helen Haugen Angelskår
Mobil: 95752164
E-post: Ann.Helen.Haugen.Angelskar@tvedestrand.kommune.no

Marthaloftet:

Nina Hagane
Mobil: 97006737
E-post: nina.hagane@tvedestrand.kommune.no

Aktivitetsavdelingen og Huskestua:

Unni M. Nilsen
Mobil: 47452538
E-post: unni.nilsen@tvedestrand.kommune.no

Kristin Dalen
Mobil: 99325680
E-post: kristin.dalen@tvedestrand.kommune.no

Kontaktinformasjon

Unni Mesel Nilsen
Avdelingsleder Aktivitets- og arbeidstrening
E-post
Mobil 47 45 25 38
Helene Tveide
Sektorleder velferd, psykisk helse og habilitering
E-post
Mobil 47 45 42 76

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand