Aktivitetsavdelingen

Tilbudet er i hovedsak rettet mot eldre, men andre med behov kan også søke om plass.

For deg som har behov for en hyggelig møteplass

På aktivitetsavdelingen er det mange som møtes for å være del av et sosialt fellesskap.

Vi har et stort oppholdsrom med kjøkkenkrok i første etasje ved hovedinngangen.  Hver torsdag har vi hjelp av frivillige som serverer frukt og kaker. 

Vil du vite mer om aktivitetsavdelingen:

Aktivitetsavdelingen skal være en sosial og hyggelig møteplass. Vi legger stor vekt på det sosiale fellesskapet, slik at deltagerne opplever å ha en meningsfull dag.  Vi prøver å se hver enkelt. Som deltager på aktivitetsavdelingen har du mulighet for å spise lunsj i kafeen.

Aktiviteter

Aktivitetene foregår i fellesskap. Vi velger gjerne tema som følger årstider og høytider. Morgentrim, sangstund, avislesing, quiz, klessalg, konserter og underholdning av forskjellige slag. Vi arrangerer av og til turer. Vafler og bingo i kafeen hver mandag.

Åpningstider

Aktivitetsavdelingen har åpent mandag og torsdag. Åpningstiden er fra kl. 10.00 til 14.30

Transporten er gratis og vi henter utifra kapasitet.  Personalet og frivillige henter og bringer.

Søknad

Kontaktinformasjon

Unni Mesel Nilsen
Avdelingsleder Aktivitets- og arbeidstrening
E-post
Mobil 47 45 25 38