Dalene gård

For deg som trenger å komme i gang med aktivitet og arbeidstrening

Dalene gård har sauer, geiter, hester, kaniner og høner. Vi har innhus med kjøkken toalett og oppholdsrom hvor vi spiser felles lunsj. Gården er godt tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Det er også fin bålplass med gapahuk.

Vil du vite mer om Dalene gård:

Dalene gård skal være en hyggelig møteplass. Vi fokuserer på ressurser fremfor begrensninger. Det sosiale samværet og mestringsopplevelser vektlegges.

Aktiviteter

Dalene gård gir varierte muligheter for aktivitet, arbeidstrening, opplevelser, fellesskap og pedagogisk tilrettelegging. Vi kan tilby et stort utvalg av aktiviteter:

  • Foring og stell av dyr og fjøs
  • Vedlikeholdsoppgaver på gården som snekring, maling og gjæring
  • Vedarbeid med kløyving og evnt. motorsag
  • Matlaging og baking
  • Bålbrenning
  • Turer

Vi har også kano og aktivitetsløype.

Vi legger stor vekt på individuell tilrettelegging av aktivitet og arbeidsoppgaver.

Åpningstider

Dalene gård har åpent tirsdag, onsdag og fredag. Vi kjører opp til gården med minibuss. Transporten er gratis og vi henter ut i fra kapasitet. Vi reiser fra Strannasenteret og stopper ved Kiwi kl. 09.40 og bussholdeplassen ved Grisen kl. 09.45. Noen kjører også opp med egen bil. Åpningstiden er fra kl. 10.00 til 14.00

Søknad

Kontaktinformasjon

Unni Mesel Nilsen
Avdelingsleder Aktivitets- og arbeidstrening
E-post
Mobil 47 45 25 38