Huskestua

Tilbudet er for hjemmeboende personer med demens.

For deg som har behov for et tilrettelagt dagtilbud

Huskestua er et aktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demenssykdom, som har behov for aktivisering og som ønsker et sosial fellesskap med andre. Dagtilbudet skal bidra til å gi pårørende nødvendig avlasting i hverdagen. Huskestua har små grupper på 6 til 8 personer og store grupper i ulike lokaler.

Vil du vite mer om Huskestua:

Huskestua skal være en trygg møteplass hvor deltagerne har gode opplevelser og øyeblikk til tross for sykdom og funksjonssvikt = den gode dagen. Vi ønsker å ha fokus på personen fremfor sykdommen. Måltidene er en viktig del av tilbudet og vi spiser felles frokost og lunsj.

Aktiviteter:

Aktiviteter foregår som oftest i fellesskap. Vi vektlegger dagligdagse aktiviteter, disse vil i stor grad være preget av deltagernes interesser, muligheter og ønsker. Personalet skal sammen med deltagerne skape trivsel og aktivitet i hverdagen, slik at den enkelte får nytte sine ressurser mentalt og fysisk. Vi kan blant annet tilby:

  • Sosialt samvær
  • Tilrettelagte aktiviteter
  • Fysisk aktivitet
  • Sang og musikk
  • Turer/arrangementer
  • Tradisjoner

Åpningstider

Huskestua har åpningstid fra kl. 09.30 til 14.30 følgende dager:

  • Mandag                      (stor gruppe)
  • onsdag og fredag      (liten gruppe)
  • Torsdag                      (stor gruppe)

Transporten er gratis og vi tilbyr transport utifra kapasitet. Personalet henter og bringer.

Søknad:

Kontaktinformasjon

Unni Mesel Nilsen
Avdelingsleder Aktivitets- og arbeidstrening
E-post
Mobil 47 45 25 38