Helseteam demens - hukommelsesteam

Helseteam Demens

Har du eller en av dine nærmeste behov for samtale, veiledning og vurdering i forhold til demenssykdom? Da kan du kontakte Tildelingstjenesten på telefon 371 99607 / 97738449 eller din fastlege, som henviser deg til Helseteam demens i Tvedestrand kommune.

Helseteamet er et bindeledd mellom den demenssyke, pårørende og kommunen og består av en demenssykepleier og en ergoterapeut. Helseteam demens skal sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud.

Helseteamet kommer på hjemmebesøk etter avtale med deg og pårørende. Hjemmebesøket tar ca. to timer med samtale og kartlegging av følgende:

 • Aktiviteter i dagliglivet
 • Informasjon om relevante tilbud og tjenester i kommunen
 • Trygghet i boligen, behov for hjelpemidler
 • Ulike tester (MMSE, klokketest m.m)
 • Pårørende sin situasjon
 • Kartlegging av hjelpebehov
 • Utredning og diagnostisering
 • Oppfølging etter diagnose
 • Undervisning, råd og veiledning til pasienter, pårørende og ansatte
   

Bo- og omsorgstilbud for personer med demens

Tvedestrand kommune har 3 sykehjemsavdelinger med 46 plasser, avdeling 1 er en skjermet avdeling for personer med demenssykdom, med 16 plasser. Det er for øvrig personer med demenssykdom på alle avdelinger.

Kommunen har også aktivitetstilbud som er tilrettelagt for personer med demenssykdom.

Aktivitetstilbudet skal bidra en trygg møteplass hvor deltagerne har gode opplevelser og opplever mestring til tross for sykdom og funksjonssvikt.  Aktivitetstilbudet skal også bidra til å gi pårørende nødvendig avlasting i hverdagen. Se mer informasjon om aktivitetstilbud her (link)

Kommunen samarbeider med Nasjonalforeningen om Aktivitetsvenn.

Tvedestrand kommune arbeider for:

 • Åpenhet om demenssykdom
 • Å heve kompetansen og øke kvaliteten i tjenestetilbudene til personer med demens og deres pårørende.  
 • Tidlig utredning og kartlegging av hjelpebehov.
 • Systematisk og individuelt tilpasset oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.
 • Støtte og veiledning til pasient og pårørende
 • Utvide samarbeidet med frivillige.
 • Å øke aktivitetstilbudene og avlastningstilbudene.

Vil du vite mer om demens?

 •  "Kunnskap om demens
  Dette er en gratis app som er laget av Aldring og helse. Den inneholder kunnskap, tips og gode råd for fagpersoner og pårørende. Appen kan hentes til iPhone og iPad fra Appstore og til Android-telefoner fra Google Play. Informasjon om appen. 
 • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 
  Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal bygge opp og spre kompetanse innen fagområdet demens og alderspsykiatri samt aldring ved utviklingshemning og funksjonshemning.
 • På www.helsenorge.no får du råd om hvordan du som pårørende kan snakke om demens med den det gjelder. Du finner også informasjon og råd om symptomer, forebygging og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens. Du får også vite mer om rettigheter og samtykkekompetanse.
 • www.nasjonalforeningen.no/demens
 • www.demensinfo.no
 • www.helsedirektoratet.no

Kontaktinformasjon

Tina Heggekroken
Ergoterapeut, Demens- og pårørendekoordinator, helseteam demens
E-post
Mobil 94 83 09 77
 • Ergoterapeut
 • Demens- og pårørendekoordinator
 • Med ansvar for helsefremmende hjemmebesøk
 • Fagansvarlig smittesporing