Pårørende til personer med demens

Tvedestrand kommune har ansatt, fra mars 2021, en Ergoterapeut i 100% stilling som vil jobbe tett opp mot personer med demens og deres pårørende. Ergoterapeuten og kommunens helseteam demens skal sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud.

Vi er her for å kunne svare på spørsmål og tanker du måtte ha, både små og store. Telefonnummer til Helseteam Demens og ergoterapeut Tina Heggekroken er 94830977. Telefonen er åpen mandag-fredag 9-15

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie.

 Informasjon og støtte kan føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk.

Tema på pårørendeskolen

Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:

  • demenssykdommene –sykdomslære
  • kommunikasjon med personer med demens
  • lovverk og rettigheter
  • velferdsteknologi
  • kommunens tjenestetilbud

Alle samlinger holdes fra kl.18.00-20.30 på Strannasentret

Kurset er gratis og blir annonsert på nettsiden, i avisen og på kommunens Facebook-side.
Ta kontakt med Tina Heggekroken hvis du har spørsmål.

For deg som er ung pårørende;

Rundt 2.000 personer under 65 år i Norge har en demensdiagnose. Det vil si at mange av deres pårørende er barn og unge.

Det finnes tilbud for barn og unge pårørende nasjonalt; deriblant pårørendekurs, sommerleirer og nettsider.

Helgekurs – Tid til å være ung

Landsdekkende helgekurs for unge mellom 18–30 år som har en forelder med demens.

Les mer om tid til å være ung

Sommerleir – Hvem ser meg?

Landsdekkende sommerleir for barn under 18 år, sammen med frisk forelder eller annen ressursperson. Se informasjonsfilmen om helgekurset her.

Les mer om sommerleir

Nettsider for barn og unge

Gå til hvemsermeg.no – Nettside for barn som har en mor eller far med demens. De møter blant annet uglen «Huske» som forteller om demens.

Tidtilung.no – Nettside for ungdom som har en mor eller far med demens. Ungdom kan også ha nytte av siden om det er andre i familien som har demens.

I Tvedestrand kommune kan du som ung pårørende ta kontakt med helseteam demens og ergoterapeut Tina Heggekroken for støtte, veiledning og hjelp.

Kontaktinformasjon

Tina Heggekroken
Ergoterapeut, Demens- og pårørendekoordinator, helseteam demens
E-post
Mobil 94 83 09 77
  • Ergoterapeut
  • Demens- og pårørendekoordinator
  • Med ansvar for helsefremmende hjemmebesøk
  • Fagansvarlig smittesporing