Korona og demens

Det er mye som har endret seg den siste tiden, og mange opplever at tjenestene og daglige rutiner er forandret. Det kan for mange kjennes ekstra utfordrende, i en ellers krevende hverdag. I en slik situasjon er det naturlig å ha spørsmål, kjenne på usikkerheten og frustrasjon.

Tvedestrand kommune har ansatt en Ergoterapeut som vil jobbe tett opp mot personer med demens og deres pårørende. Ergoterapeuten og kommunens helseteam demens skal sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud.

Vi er her for å kunne svare på spørsmål og tanker du måtte ha, både små og store. Telefonnummer til Helseteam Demens og ergoterapeut Tina Heggekroken er 94830977. Telefonen er åpen mandag til fredag 9-15

For mer informasjon om Covid 19 se her; https://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester/informasjon-om-koronaviruset/