Folkehelse

Med folkehelsearbeid menes samfunnets innsats for å styrke faktorer som virker positivt på folkehelsen og svekke faktorer som medfører helserisiko.

Folkehelse er uttrykk for helsetilstanden i befolkningen, og hvordan helse fordeler seg mellom ulike sosiale lag i befolkningen. Folkehelsearbeidet er samfunnets innsats for å opprettholde, bedre og fremme folks helse og redusere faktorer som medfører helserisiko, og at det blir mindre helseforskjeller mellom ulike samfunnslag, etniske grupper og kjønn.

Folkehelsearbeidet skal styrkes gjennom aktive partnerskap som plasserer ansvar, forplikter og stimulerer til handling. Tvedestrand kommune er med i Partnerskap for folkehelse, et samarbeid mellom fylkeskommunene, fylkesmennene og de fleste kommuner på Agder.


Folkehelseoversikt kortversjon (PDF, 3 MB)

Kontaktinformasjon

Kristin De Lange Johannessen
Avdelingsleder, avdeling helse og familie og sekretær for ungdomsrådet
E-post
Telefon 37 19 93 32
Mobil 97 52 52 90

Åpningstider

Helsestasjonens åpningstider

Mandag – fredag kl. 08.00-15.00 

Telefontid

Mandag, tirsdag og torsdag
kl. 08.30 - 14.00

Ta gjerne direkte kontakt med din helsesykepleier eller jordmor på mobil: Ansatte på helsestasjonen

Besøksadresse

Fritz Smithsgt. 1, Tvedestrand

Postadresse

Postboks 38, 4900 Tvedestrand