Bofellesskap - bolig med heldøgnsbemanning

Tjenester til utviklingshemmede omfatter blant annet bolig med heldøgns bemanning i Olav Sverres vei og Lyngmyrveien 49, hvor tjenester gis som praktisk bistand og helsehjelp i hjemmet.

Olav Sverres vei og Lyngmyrveien 49 er kommunale utleieenheter til mennesker med utviklingshemming og behov for tett oppfølging.

Ansvarsområde

Navn

Telefon

E-postadresse

Avdelingsleder Olav Sverres vei1. oktober91 38 36 52 (dagtid) 
Avdelingsleder Lyngmyrveien 49Linda Gåskjenn90 64 41 77 (dagtid)linda.gaskjenn@tvedestrand.kommune.no
Saksbehandler tjenester innen sektor for velferd, psykisk helse og habiliteringBent Ekra

91 65 36 90

(dagtid)

bent.andreas.ekra@tvedestrand.kommune.no
Saksbehandler tjenester innen sektor for velferd, psykisk helse og habiliteringMarie Sundby48 13 36 11 (dagtid)marie.sundby@tvedestrand.kommune.no
Besøksadresse: Lyngmyrveien 57   

 

Søknadsskjema

Søknad om tjenester (PDF, 71 kB)

Kontaktinformasjon

Linda Gåskjenn
Avdelingsleder Lyngmyrveien 49
E-post
Mobil 90 64 41 77