Bofellesskap - bolig med heldøgnsbemanning

Tjenester til utviklingshemmede omfatter blant annet bolig med heldøgns bemanning i Olav Sverres vei og Lyngmyrveien 49, hvor tjenester gis som praktisk bistand og helsehjelp i hjemmet.

Olav Sverres vei og Lyngmyrveien 49 er kommunale utleieenheter til mennesker med utviklingshemming og behov for tett oppfølging.

Ansvarsområde

Navn

Telefon

E-postadresse

Avdelingsleder Olav Sverres vei

Kristina Waagestad

91 38 36 52 (dagtid)

kristina.waagestad@tvedestrand.kommune.no

Avdelingsleder Lyngmyrveien 49 Linda Gåskjenn 90 64 41 77 (dagtid) linda.gaskjenn@tvedestrand.kommune.no

Saksbehandler tjenester innen sektor for velferd, psykisk helse og habilitering

Bent Ekra

91 65 36 90

(dagtid)

bent.andreas.ekra@tvedestrand.kommune.no

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57

     

 

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Kristina Waagestad
Avdelingsleder Olav Sverres vei
E-post
Mobil 91 38 36 52
Linda Gåskjenn
Avdelingsleder Lyngmyrveien 49
E-post
Mobil 90 64 41 77