Bofellesskap - bolig med heldøgnsbemanning

Tjenester til utviklingshemmede omfatter blant annet bolig med heldøgns bemanning i Olav Sverres vei, hvor tjenester gis som praktisk bistand og helsehjelp i hjemmet

Olav Sverres vei er kommunale utleieenheter til mennesker med utviklingshemming og behov for tett oppfølging.

Ansvarsområde

Navn

Telefon

E-postadresse

Avdelingsleder

Kristina Waagestad

91 38 36 52 (dagtid)

kristina.waagestad@tvedestrand.kommune.no

Saksbehandler tjenester innen sektor for velferd, psykisk helse og habilitering

Bent Ekra

91 65 36 90

(dagtid)

bent.andreas.ekra@tvedestrand.kommune.no

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57

     

 

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Kristina Waagestad
Avdelingsleder Olav Sverres vei
E-post
Mobil 913 83 652
Helene Tveide
Sektorleder velferd, psykisk helse og habilitering
E-post
Mobil 474 54 276

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand