Tjenester habilitering

Hva tilbyr vi?

•    Avlastning i privat hjem 
•    Avlastning i kommunal avlastningsbolig
•    Boveiledning
•    Personlig assistanse
•    Helsehjelp i hjemmet
•    Støttekontakt 
•    Omsorgslønn
•    Dagtilbud
•    BPA
•    Individuell plan og koordinator

Slik søker du

Kontaktinformasjon

Helene Tveide
Sektorleder velferd, psykisk helse og habilitering
E-post
Mobil 474 54 276

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand

Kjell Rune Løvdal
Avdelingsleder habilitering
E-post
Mobil 945 10 677

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57

Kristina Waagestad
Avdelingsleder Olav Sverres vei
E-post
Mobil 913 83 652