Helsestasjon

Helsestasjonen kan nås på telefon 371 99333 / 90 09 50 62  fra kl. 08.30 – 14.00 mandag, tirsdag og torsdag.

Dersom du, barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, herunder hoste/nysing, snørr, feber eller oppfyller kriterier for karantene, skal dere IKKE komme til avtalt time.
Ta kontakt på telefon: 371 99333 / 90 09 50 62 for avklaring.

Jordmortjenesten:
Tilbudet gjennomføres nå som normalt med gjeldene smitteverntiltak. Jordmor kan i tillegg veilede på telefon. Ta kontakt med jordmor Gry Prebensen, telefon: 90 92 38 05.

Helsestasjon 0-5 år/skolehelsetjenesten
Tilbudet gjennomføres nå som normalt med gjeldene smitteverntiltak. Ved behov for avklaringer eller ved spørsmål kan helsesykepleiere kontaktes på telefon. Telefonnummer er på Tvedestrand kommunes nettside.

Helsestasjon for ungdom:
Tilbudet gjennomføres nå som normalt med gjeldene smitteverntiltak.