Helsestasjon

Helsestasjonen kan nås på telefon 371 9933390 09 50 62  fra kl. 08.30 – 14.00 mandag til fredag.

Dersom du, barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, herunder hoste/nysing, snørr, feber eller oppfyller kriterier for karantene, skal dere IKKE komme til avtalt time.
Ta kontakt på telefon: 371 99333/90 09 50 62 for avklaring.

Jordmortjenesten:

Tilbudet vil gjennomføres som før, svangerskap- og barselomsorg er en prioritert gruppe. Jordmor kan i tillegg veilede på telefon. Ta kontakt med jordmor Gry Prebensen, telefon: 90 92 38 05.

Helsestasjon 0-5 år/skolehelsetjenesten
Tilbudet er betydelig redusert, men de nyfødte, vaksinasjoner og de med ekstra behov er prioritert.  Avtalte timer gjelder hvis det ikke gis beskjed om noe annet. Ved behov for avklaringer eller ved spørsmål kan helsestasjonen kontaktes på telefon.

Helsestasjon for ungdom:
Stengt i vanlig åpningstid, ta kontakt på telefon for å avtale tid ved behov.

Skolehelsetjenesten: Dersom det ønskes kontakt med helsesykepleier i skolehelsetjenesten ta kontakt på telefon: 90 09 50 62