Abup drop in

Veiledning/konsultasjon i regi av ABUP Arendal, i samarbeid med Tvedestrand kommune.

Abup drop-in

Abup drop in er et tilbud til barn og unge, og deres foresatte. Psykolog Hannah Højgaard Frydenlund fra Abup, Avdeling for barn og unges helse, Sørlandet sykehus HF, Arendal er på plass én torsdag i måneden (ikke i ferier) og tilbyr drop-in konsultasjon rettet mot barn og unge på Familiehuset i Tvedestrand.
(lengre nede finner du datoer og åpningstider for drop-in)

Det kreves ikke henvisning, og det gis ingen videre oppfølging fra Abup etter konsultasjonen.

Tjenesten er underlagt Forskrift for pasientjournal, det vil si at det føres journal i barnets/ungdommens sykehusjournal i de tilfeller der de som kommer til konsultasjonen har tilstrekkelig myndighet til å samtykke til dette.

Utgangspunktet er kjennskap til/forankring i Tvedestrand kommune, slik at tilbudet er i tråd med veiledningsplikten spesialisthelsetjenesten har overfor kommunen.

Hva kan du få hjelp til?

Barn og foreldre møter sammen med representant fra kommunen; dette innebærer at konsultasjonen også kan være veiledning til den kommunalt ansatte i sin rolle som hjelper for familien. Eksempler på dette er ansatte i skoler, barnehager, PPT, helsestasjon, barnevern, fastleger, psykisk helse og alle andre kommunale virksomheter som er i befatning med barn og ungdom.

Timen kan også benyttes til selvstendig veiledning til kommunalt ansatte.

 

Abup - Klikk for stort bilde

 

 

Abup drop-in - datoer og åpningstider høsten 2022

Abup drop-in - datoer og åpningstider høsten 2022
Dato 08.09.22 06.10.22 10.11.22 01.12.22
Time kl. 09.30-10.30 09.30-10.30 09.30-10.30 09.30-10.30
Time kl. 10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30
Time kl. 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30
Time kl. 13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30
Veiledning/konsultasjon i regi av ABUP Arendal. Tilbudet er for kommunene Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli


Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Besøksadresse                                                                                                   

Familiehuset i Tvedestrand, Fritz Smithsgate 1, 4900 Tvedestrand

Henvend dere på venterommet på Helsestasjonen – samtalene foregår i 3. etasje

Kontaktinformasjon

Jorunn Maharsia
Helsesekretær
E-post
Telefon +47 37 19 93 33
Kristin De Lange Johannessen
Avdelingsleder, avdeling helse og familie og sekretær for ungdomsrådet
E-post
Telefon +47 37 19 93 32