Abup drop in

Abup drop-in

Abup drop in er et tilbud til barn og unge, og deres foresatte. Psykologspesialistene Bård Bertelsen og Espen Odden fra Abup, Avdeling for barn og unges helse, Sørlandet sykehus HF, Arendal er på plass én torsdag i måneden og tilbyr drop-in konsultasjon rettet mot barn og unge på Familiehuset i Tvedestrand.
(lengre nede finner du datoer og åpningstider for drop-in)

Det kreves ikke henvisning, og det gis ingen videre oppfølging fra Abup etter konsultasjonen.

Tjenesten er underlagt Forskrift for pasientjournal, det vil si at det føres journal i barnets/ungdommens sykehusjournal i de tilfeller der de som kommer til konsultasjonen har tilstrekkelig myndighet til å samtykke til dette.

Hva kan du får hjelp til?

Alle som har en bekymring som angår et barn eller en ungdoms psykiske helse kan benytte tjenesten. Det vil si ungdom over 16 år, barn under 16 år i følge med foresatte, foreldre alene og familier sammen. Videre kan skoler, barnehager, PPT, helsestasjon, barnevern, fastleger, psykisk helse og alle andre kommunale virksomheter som er i befatning med barn og ungdom, benytte tjenesten for konsultasjon og å tenke sammen.

Abup - Klikk for stort bilde

 

Datoer og Åpningstider

Klikk for stort bilde

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Kontaktinfo

Kontakt Jorunn L. Maharsia eller Kristin de Lange Johannessen på mail eller telefon for å sette opp time til Abup drop-in.

Navn:  Telefon:  E-post:
Jorunn L. Maharsia    90 09 50 62 Jorunn.Lovdal.Maharsia@tvedestrand.kommune.no
Kristin de Lange Johannessen       97 52 52 90 Kristin.de.Lange.Johannessen@tvedestrand.kommune.no

                                                                                                   

Besøksadresse

Helsestasjonen i Tvedestrand, Fritz Smithsgate 1
4900 Tvedestrand

Henvend dere på venterommet på Helsestasjonen –
samtalene foregår i 3. etasje

Kontaktinformasjon

Jorunn Maharsia
Helsesekretær
E-post
Telefon 37 19 93 33
Kristin de Lange Johannessen
Enhetsleder og sekretær for ungdomsrådet
E-post
Telefon 37 19 93 32
Mobil 975 25 290