Abup drop in

Veiledning/konsultasjon i regi av ABUP Arendal. Tilbudet er for kommunene Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli.  

  • Utgangspunktet er kjennskap til/forankring i Tvedestrand kommune, slik at tilbudet er i tråd med veiledningsplikten spesialisthelsetjenesten har overfor kommunen
  • Barn og foreldre møter sammen med representant fra kommunen; dette innebærer at konsultasjonen også kan være veiledning til den kommunalt ansatte i sin rolle som hjelper for familien. Eksempler på dette er ansatte i skoler, barnehager, PPT, helsestasjon, barnevern, fastleger, psykisk helse og alle andre kommunale virksomheter som er i befatning med barn og ungdom
  • Timen kan også benyttes til selvstendig veiledning til kommunalt ansatte

Forespørsel rettes til Familiehuset på telefon 371 99333. Kontakten videreformidles til avdelingsleder Kristin de Lange Johannessen, som er kommunal kontaktperson i Tvedestrand kommune, der tilbudet er.

Abup drop-in - datoer og åpningstider våren 2023

Abup drop-in - datoer og åpningstider våren 2023
Dato 19.01.2023 16.02.2023 16.03.2023 20.04.2023 15.06.2023
Time kl. 09.30-10.30 09.30-10.30 09.30-10.30 09.30-10.30 09.30-10.30
Time kl. 10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30
Time kl. 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30
Time kl. 13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30
Tabell med oversikt over datoer og tidspunkter for abup-drop in


Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Besøksadresse                                                                                                   

Familiehuset i Tvedestrand, Fritz Smithsgate 1, 4900 Tvedestrand

Henvend dere på venterommet på Helsestasjonen – samtalene foregår i 3. etasje

Kontaktinformasjon

Jorunn Maharsia
Helsesekretær
E-post
Telefon 37 19 93 33
Kristin De Lange Johannessen
Avdelingsleder, avdeling helse og familie og sekretær for ungdomsrådet
E-post
Telefon 37 19 93 32
Mobil 97 52 52 90