Abup drop in

Veiledning/konsultasjon i regi av ABUP Arendal, i samarbeid med Tvedestrand kommune.

Abup drop-in

Abup drop in er et tilbud til barn og unge, og deres foresatte. Psykologspesialist Bård Bertelsen fra Abup, Avdeling for barn og unges helse, Sørlandet sykehus HF, Arendal er på plass én torsdag i måneden (ikke i ferier) og tilbyr drop-in konsultasjon rettet mot barn og unge på Familiehuset i Tvedestrand.
(lengre nede finner du datoer og åpningstider for drop-in)

Det kreves ikke henvisning, og det gis ingen videre oppfølging fra Abup etter konsultasjonen.

Tjenesten er underlagt Forskrift for pasientjournal, det vil si at det føres journal i barnets/ungdommens sykehusjournal i de tilfeller der de som kommer til konsultasjonen har tilstrekkelig myndighet til å samtykke til dette.

Hva kan du få hjelp til?

  • Utgangspunktet er kjennskap til/forankring i Tvedestrand kommune, slik at tilbudet er i tråd med veiledningsplikten spesialisthelsetjenesten har overfor kommunen.
  • Barn og foreldre møter sammen med representant fra kommunen; dette innebærer at konsultasjonen også kan være veiledning til den kommunalt ansatte i sin rolle som hjelper for familien.
  • Selvstendig veiledning til kommunalt ansatte.

Abup - Klikk for stort bilde

 

Abup drop-in - datoer og åpningstider

Abup drop-in - datoer og åpningstider
Dato 28.01.2021 25.02.2021 25.03.2021 06.05.2021 20.05.2021 24.06.2021
Time kl. 09.30-10.30 09.30-10.30 09.30-10.30 09.30-10.30 09.30-10.30 09.30-10.30
Time kl. 10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30
Time kl. 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 10.30-11.30
Time kl. 13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30


Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Kontaktinfo

Forespørsel rettes til Familiehuset på telefon 371 99333.

Kontakten videreformidles til enhetsleder Kristin de Lange Johannesen, som er kommunal kontaktperson.


Besøksadresse                                                                                                   

Helsestasjonen i Tvedestrand, Fritz Smithsgate 1
4900 Tvedestrand

Henvend dere på venterommet på Helsestasjonen – samtalene foregår i 3. etasje

Kontaktinformasjon

Jorunn Maharsia
Helsesekretær
E-post
Telefon 37 19 93 33
Kristin de Lange Johannessen
Avdelingsleder, avdeling helse og familie og sekretær for ungdomsrådet
E-post
Telefon 37 19 93 32
Mobil 975 25 290