Jordmor

Velkommen til jordmor i Tvedestrand

Jordmor i Tvedestrand ønsker å møte deg som er gravid så tidlig som mulig (gjerne i uke 5) i svangerskapet, og tilstreber å gi deg time innen 1 uke. Jordmor samarbeider med legene i Tvedestrand, og det er utarbeidet en felles brosjyre for svangerskapsomsorgen i Tvedestrand:

Jordmor ønsker å bidra til at du får en trygg opplevelse av å være gravid, gir veiledning og bistår foreldrene i å kunne ta de beste valgene for både seg selv og det ufødte/ nyfødte barnet.

Helsehjelpen skal ivareta friske kvinner med normale svangerskap, men også identifisere risikogravide, og henvise videre til spesialisthelsetjeneste og sykehus.

Hva kan jordmor hjelpe deg med?

Svangerskap

 • Helsekontroller for gravide
 • Partneren din er alltid velkommen til å være med
 • Kostvaner
 • Psykisk helse, som inkluderer samtaler rundt din livssituasjon
 • Trening og levevaner, hvordan påvirkes graviditeten og barnet i magen?
 • Hjelp og til snus og røykestopp
 • Arbeidsliv - på jobb med barn i magen
 • Foreldreforberedelse / morsrolle/foreldrerolle
 • Medisinbruk i svangerskap
 • Vold i nære relasjoner
 • Abortrådgivning

Er du uplanlagt gravid kan jordmor være et sted å få hjelp til å sortere tanker og følelser, og finne retning videre.

Fødsel

 • Fødselsforberedelse
 • Fødelyst og smertelindring
 • Samtaler knyttet til fødselsangst, valgmuligheter du har i møte med fødeavdelingen
 • Samarbeid med jordmor/gynekolog på Sørlandet sykehus i forbindelse med fødselsangst
 • Hjelp til å utforme en fødselsplan som passer for deg

Barseltid

 • Det nyfødte barnets behov. Hvordan forstå og ivareta det nyfødte barnet
 • Ammestart
 • En god start for den nye familien
 • Hjemmebesøk av jordmor tidlig etter hjemreise

Kvinnehelse

 • Kvinne og familierettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel
 • Etterkontroll 6-10 uker etter fødsel
 • Prevensjonsveiledning
 • Foreskrivning av prevensjonsmidler
 • Innleggelse og fjerning av spiral og P-stav
 • Celleprøve av livmor
 • Sexologisk rådgivning

Graviditet og rus

Gravide rusmiddelavhengige skal tilbys oppfølging og hjelp.

Foreldeforberedende kurs

Jordmor tilbyr fødsels- og foreldreforberedende kurs over 2 ettermiddager i samarbeid med helsesykepleier (helsesøster).
Det arrangeres 4 kurs i året der førstegangsfødende automatisk inviteres til disse.
Flergangsfødende er selvfølgelig velkomne til å delta. Kurset er gratis.

Er fødselen i gang?

Har du spørsmål om vannavgang, magesmerter, lite liv, blødninger, eller lurer du på om fødselen er i gang, kan du kontakte fødeavdelingen i Arendal direkte på telefon 37 01 43 82.

Etter fødsel

Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen.

Hva koster det?

Jordmortjenesten er gratis.

Besøksadresse
Fritz Smithsgate 1
4900 Tvedestrand

Kontaktinformasjon

Gry Prebensen
Jordmor
E-post
Mobil 90 92 38 05
Helsestasjonen
Telefon 37 19 93 33
Mobil 90 09 50 62

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.30-14.00.

Ta gjerne direkte kontakt med din helsesykepleier (helsesøster) eller jordmor på mobil (se ansatte på helsestasjonen)