Skolehelsetjenesten

Alle skoler i Tvedestrand har en skolehelsetjeneste med helsesøster. Vi driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi tilbyr samtaler, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging.

Helsesøster samarbeider bredt tverrfaglig. Vi henviser videre ved behov. Helsesøstrene har taushetsplikt.

Hvem kan ta kontakt med helsesøster?

Du som elev, foreldre/foresatte, lærere, venner eller andre kan ta kontakt med helsesøster.

Hvem er helsesøster?

Helsesøster er sykepleier med videreutdanning innen barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse.

Hva kan helsesøster på skolen hjelpe med?

Du kan snakke med oss om alt!

Tema kan for eksempel være:

 • Søvn
 • Kosthold
 • Fysisk aktivitet
 • Hygiene
 • Forelskelse
 • Sex
 • Prevensjon (jenter kan få skrevet ut prevensjonsmidler)
 • Seksuell legning
 • Utfordringer i familien
 • Vennskap
 • Psykisk helse
 • Rus
 • Nettbruk

Ta kontakt med oss, så snakker vi sammen!

Vaksiner og faste undersøkelser

Husk at helsesøster har «åpen dør» i tillegg til den faste oppfølgningen på skolene.

Barneskolene i Tvedestrand

1.klasse:
 • Helsesøster og skolelege gjennomfører «skolestartundersøkelsen» av alle elever i Tvedestrand på helsestasjonen i løpet av første klasse 
 • Helsesøster kan også kontaktes ved behov utenom
2.klasse: Vaksine
3.klasse: Høyde og vektmåling og trivselssamtale
4.klasse: Helsesøster kontaktes ved behov
5.klasse: Undervisning om pubertet og renslighet i gruppe. Vår i 5. trinn eller høst i 6. trinn
6.klasse: Vaksine
7.klasse: Vaksine

 

Ungdomskolen i Tvedestrand

 • 8. klasse: Trivselssamtale, høyde og vekt
 • 10.klasse: Vaksine og seksualundervisning på helsestasjonen

Videregående skole i Tvedestrand

 • 3. klasse: tilbud om MMR-vaksine (koster ca 500 kr)
 • Russens dag på helsestasjonen

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet

Hvordan kommer du i kontakt med helsesøster?

Du kan ta kontakt direkte på skolen eller du kan ringe eller sende sms eller epost til helsesøster på din skole.

Ansatte helsestasjonen

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Skoler i Tvedestrand:

Kontaktinformasjon

Helsestasjonen
Telefon 37 19 93 33
Mobil 900 95 062

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08- 14.00.

Ta gjerne direkte kontakt med din helsesøster eller jordmor på mobil (link til ansatte på helsestasjonen)