Influensavaksine 2022-2023

I løpet av uke 41 starter vaksineringen av risikogruppene i Tvedestrand kommune. I år blir dette i regi av fastlegene, slik ordningen var før pandemien. Ta kontakt med ditt fastlegekontor for avtale.

Beboere på sykehjemmet får tilbud på sin avdeling. Helsepersonell i kommunen får tilbud igjennom sitt arbeidssted. De som ikke er i risikogruppene kan kontakte apotekene og få satt vaksine der, de betaler da fullpris.

Influensavaksine til risikogrupper for 2022/2023 er ikke gratis, slik den var under pandemien, men den er billigere enn om man kjøper den på apoteket. Selve vaksinen koster 88 kr, i tillegg kommer kostnadene for administrering.

Her finner dere mer informasjon om influensavaksinen: Influensavaksine - FHI.

Hvem bør vaksinere seg?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • Diabetes type 1 og 2
  • Leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Kontaktinformasjon legekontor:

Om du bor i Tvedestrand og er i risikogruppen, men står uten fastlege, ber vi deg ringe «koronatelefonen». Vi vil da finne en løsning for deg, kostnaden blir den samme. Kontaktinformasjon finner du her: Koronavaksine - Tvedestrand kommune