Influensavaksine høsten 2021

I uke 44 startet vaksinasjon av risikogrupper i Tvedestrand kommune.

I år anbefaler vi ekstra sterkt at personer i risikogruppene tar denne vaksinen, da det forventes at influensasesongen kan bli ekstra streng i. Dette er fordi man i forrige sesong hadde strenge smittevernføringer grunnet pandemien, nå har samfunnet igjen åpnet mer opp. Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. 

For dem i risikogruppene:

Alle i risikogruppene som ikke har fått influensavaksine, bes ta kontakt med fastlegekontoret.

Vaksinen i seg selv er gratis, men det kan tilkomme en egenandel for kontakten. Har man frikort skal det dekke alt.

Helsepersonell er også en viktig målgruppe, disse får tilbud om vaksine via sin arbeidsgiver.

Til dem som ikke er i risikogruppene:

Det er fritt fram for dem utenfor risikogruppene å ta influensavaksinen også, men denne gruppen faller ikke inn under vaksinedosene som kommunen for tilsendt. Det betyr at man må organisere det å få tak i vaksinen selv, og de må betale det vaksinen koster. Man kan be om resept på fra fastlegen eller de kan benytte seg av tilbudene fra apotekene om å få satt vaksiner hos dem.

Hvem er risikogruppene?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom. Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Informasjon om influensavaksine til risikogrupper - FHI

I tillegg anbefales influensavaksine til:

FHI anbefaler at det går minst 1 uke fra influensavaksine til oppfriskningsdose av koronavaksine. 

Kontaktinformasjon: