Korona - nye nasjonale tiltak - barnehage og barneskole

Tvedestrand kommune forholder seg til nasjonale tiltak når det gjelder håndtering av koronasituasjonen.

Etter nye nasjonale retningslinjer 14.01.22 forlenges trafikklysmodellen i barnehager og skoler, nå med mulighet for kommunene å justere etter lokale forhold.

I barnehager, barneskoler og på ungdomsskolen gikk vi onsdag 26.01.22 fra gult til grønt nivå i trafikklysmodellen til tross for pågående høy smitte i kommunen. Dette fordi man ser at barn og unge tåler omikronvarianten av covid-19 godt og man skal derfor unngå at smitteverntiltakene blir mer belastende enn sykdommen selv.  

Videregående skole er på grønt nivå i trafikklysmodellen fra 14.01.22.

Skolene og barnehagene følger med på smitte og rapporterer det videre, kommunen vil forløpende ta vurderinger om tiltak og nivå.

For mer informasjon se: Koronatiltak for barnehager og skoler (udir.no)

Grunnleggende smittevernråd

1 - Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.

2 - God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

3 - Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage og skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Man anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Målrettet og jevnlig testing i skolen

Regjeringen anbefaler at kommunene kan benytte seg av testing, enten som målrettet testing i en avgrenset periode ved enkelttilfeller av smitte. Eller man kan utføre jevnlig testing over flere uker i skoler ved høyt smittetrykk. Både målrettet og jevnlig testing i en klasse, avdeling, et trinn eller en hel skole er et effektivt virkemiddel for å redusere smitte blant elever. Testing er mer effektivt enn bruk av kontaktreduserende tiltak i skolene, fordi det fanger opp smitte uavhengig av hvordan og når barna blir smittet. Det er lokale helsemyndigheter som har ansvaret for gjennomføring av testing i dialog med skolesektoren.

Meldinger vil bli sendt ut fra barnehage eller skole om det skal utføres testing, det vil redegjør for bakgrunnen og oppgi hvilke dager som det skal testes på. Testene blir sendt med barna hjem (skolen) eller utleveres ved henting eller levering (barnehage), slik at selve utførelsen av testen gjøres av eller med veiledning av foreldrene. Testene skal alltid inneholde en veiledning. Om den skulle mangle ligger det informasjon her: Koronavirus - covid-19 | Noklus.no

Hvem bør testes om det innføres jevnlig testing:

  • Barnehager: ansatte og foresatte.
  • Småskolen (1.-4. trinn): ansatte, og elever eller foresatte (foresatte til den enkelte elev bestemmer dette).
  • Mellomtrinnet (5.-7. trinn), ungdomsskole og videregående skole: ansatte og elever
  • Universiteter og høyskoler: ansatte og studenter

Unntak, disse sliper å teste seg ved jevnlig testing:

  • Personer som har gjennomgått covid-19 eller fått andre vaksinedose i løpet av siste 3 måneder.
  • Personer som har fått tredje vaksinedose (ingen tidsbegrensning).
  • Personer som ikke ønsker å teste seg (testing er frivillig og kan ikke kreves for skoleadgang).

Nyttige lenker

Når har elever krav på opplæring hjemme?