Covid-19 - Hva gjelder nå?

Ved nyoppståtte luftveissymptomer anbefaler man følgende:

 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk.
 • Unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke.
 • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
 • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Unntaket er om du tilhører gruppen med økt risiko for alvorlig sykdom, se avsnittet lenger ned på siden.
 • Du trenger ikke registrere positive selvtester hos kommunen.

Kort oppsummert er det nå vanlige smittevernregler som gjelder for folk flest. Det vil si at hver og en sørger for å god hånd- og hostehygiene, holde seg hjemme ved sykdom og ta vaksiner som anbefales. Se her for mer informasjon: Nyoppståtte luftveissymptomer - FHI (fhi.no).

Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Risikogrupper og deres pårørende - FHI (fhi.no).

Testing hos dem med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19

De som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 anbefales nå å ta selvtester ved nyoppståtte symptomer fra luftveiene for å avklare om det er Covid-19 de har eller ikke. Dette er fordi disse kan få tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid som kan dempe sykdomsutviklingen. Helsedirektoratet anbefaler denne gruppen å teste seg hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positiv test eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt for vurdering av tilstanden og behandling. Paxlovid ble tilgjengelig i Norge fra desember 2022, den må foreskrives på resept av fastlege, legevaktslege eller annen behandlende lege ved sykehus eller institusjon. Hver foreskrivning må vurderes individuelt.

De som tilhører gruppen med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 er blant annet:

 • Alvorlig immunsvikt (beinmargskreft, lymfekreft eller bruk av medisiner som slår ut immunforsvaret).
 • Alder over 65 år, særlig om det er over 6 måneder siden sist koronavaksine
 • Uvaksinerte over 50 år.
 • Aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot denne.
 • Alvorlig hjerte- og lungesykdom.
 • Dårlig regulert diabetes.
 • Alvorlig overvekt, BMI > 35.
 • Kronisk nevrologisk sykdom med betydelig nedsatt funksjon.
 • Alvorlig psykisk sykdom, spesielt alvorlig schizofreni.
 • Alvorlig demens.
 • Downs syndrom.

Se mer informasjon om risikogruppen, Paxlovid og Covid-19 her: Covid-19 - Hva er korona? - Helsenorge

Testing hos resten av befolkningen

De fleste trenger ikke lenger å ta en selvtest for å avklare om nyoppståtte symptomer fra luftveiene er Covid-19 eller ikke. Unntaket er dem med høy risiko for alvorlig sykdom som beskrevet i avsnittet over. For alle andre i befolkningen er anbefalingen at de som føler seg syke og har luftveissymptomer, holder deg hjemme til de føler seg friske.

Hvis man likevel har tatt en test, gjelder de samme rådene om å holde seg hjemme så lenge man føler seg syk – uansett om testen er positiv eller negativ.

Gratis selvtester kan hentes på kommunehuset

Kommunens innbyggere kan hente selvtester ved kommunehuset i Tvedestrand i åpningstiden til resepsjonen og biblioteket. Disse ligger på en selvbetjent hylle og er gratis.

Koronasertifikat

Koronasertifikat legges ned fra 30.06.2023.
EUs forordning om koronasertifikatet utløper 30.06.2023 og etter denne datoen vil ikke sertifikatet være tilgjengelig for norske borgere.

Ingen land i EU krever koronasertifikat for innreise, og det er svært få andre land i verden som krever fremvisning av koronasertifikat for å komme inn i landet. De landene som krever dokumentasjon for vaksinasjon mot covid-19, ønsker som regel dokumentasjon på alle gitte vaksinedoser, og ikke kun den siste som vises i sertifikatet. De reisende må selv finne ut av hvilke regler som gjelder dit di skal reise, nytte sider i arbeidet er UDs nettsider om reiseinformasjon: UDs reiseinformasjon - regjeringen.no eller UDs app Reiseklar: Bli reiseklar med UDs app - regjeringen.no.

For de som trenger dokumentasjon på vaksinasjon, finnes dette på Helsenorge (Helsenorge – din helse på nett - Helsenorge ). Du finner din informasjon under Vaksiner: Sjekk hvilke vaksiner du har tatt - Helsenorge eller i Helseregistre (SYSVAK): Helseregistre - Helsenorge.

Dersom man ikke har tilgang på Helsenorge, kan en fullmakt gis for bruk av Helsenorge på vegne av andre. Les mer om det her: Fullmakt til å bruke Helsenorge på vegne av andre - Helsenorge.

Kommunene har heller ikke mulighet til å skrive ut koronasertifikat for ikke digitale brukere lenger, da tjenesten er lagt ned sentralt.

Vaksiner

Tilbudet om gratis koronavaksine i kommunal regi opprettholdes, se egen informasjon på hjemmesiden knytte til dette her: Koronavaksine - Tvedestrand kommune.

Restsymptomer og senfølger

Restsymptomer er symptomer som er igjen etter den aktive sykdomsperioden er over. Det kan være tap av/endret smak- og luktesans, hoste, tungpust og nedsatt allmenntilstand. Disse symptomene går som oftest over av seg selv etter litt tid.

Noen kan oppleve å ha senfølger og ettervirkninger i lenger tid: Her kan du finne råd, opptreningsmateriell og lese mer om senfølger av covid-19.

For mer utfyllende informasjon anbefaler vi følgende nettsider:

Langsiktig koronastrategi for å normalisere hverdagen - regjeringen.no