Koronavaksine

Koronatelefon: 948 40 822


Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende målgruppe bør vaksineres med en oppfriskningsdose før høst/vintersesongen 23/24:

  • Aldersgruppen 65 år eller eldre, og sykehjemsbeboere
  • Aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • Aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Aldersgruppen 6 måneder – 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
  • Gravide i 2. eller 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.

Snakk med legen din om du er usikker på om dette gjelder deg eller ditt barn.

Det er den oppdaterte vaksinen Pfizer Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst. Denne vaksinen dekker undervarianter av koronaviruset, omikron som sirkulerer nå. Vaksinen kan gis til barn fra 6 måneder og benyttes både til grunnvaksinasjon og som oppfriskningsdose. 

DATO FOR VAKSINASJON HØSTEN 2023
 

DATO

KLOKKESLETT

STED

Mandag  23/10-23

10.00-15.00

Rådhuset 1. etasje

Fredag    27/10-23

10.00-15.00

Rådhuset 1. etasje

Torsdag  09/11-23

14.00-19.00

Rådhuset 1. etasje

 

Det er i hovedsak lagt opp til drop-in, at en nå kan møte opp innenfor gitte tiden ovenfor for å få koronavaksinen uten å måtte bestille time.

Det vil være mulig å forhåndsbestille time pr mail på koronavaksine@tvedestrand.kommune.no  Noe svartid må iberegnes på mail.
Ved bestilling av time pr mail må du oppgi navn, fødselsdato og telefonnummer.

Du vil få timebekreftelse pr SMS når du har fått time.

Det vil være mulig å booke vaksinetime pr telefon innenfor gitte tider ovenfor.

Koronavaksine


Koronavaksinering foregår på RÅDHUSET. 
Informasjon om vaksinasjonsdager vil oppdateres fortløpende og stå øverst på denne siden til enhver tid.

Vaksinen er gratis.

Tvedestrand kommune følger de nasjonale anbefalingene rundt vaksinering.

For ytterligere informasjon: Informasjon om koronavaksine - FHI

Samtykke og egenerklæring fra foresatte 

Alle under 16 år må ha samtykke fra sine foresatte for å få koronavaksinen. Har du eneansvaret må dette dokumenteres. Samtykke leveres når man har vaksinetime.

Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn i alderen 6 måneder til og med 4 år - FHI

Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge i alderen 5 til og med 15 år - FHI

Koronasertifikat for vaksine

Koronasertifikatat er lagt ned og fjernet fra Helsenorge.

For utskrift av vaksiner, logg inn på helsenorge for oversikten over dine vaksiner.

Sjekk hvilke vaksiner du har tatt - Helsenorge

Status koronavaksinasjon Tvedestrand 

Folkehelseinstituttets statistikk.

Informasjon fra FHI om koronavaksine

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Informasjon om koronavaksine til helsepersonell

Bivirkninger

Bivirkninger meldes til legemiddelverket her: https://melde.no/

Hjemmesiden vil oppdateres fortløpende ved endringer i retningslinjer fra FHI, Helsedirektoratet, statsforvalter og regjeringen.