Fra 01.02.22 er det mulig å ta kontakt med KOLS-kontakt på telefon onsdager og torsdager fra kl. 10:00-14:00, ellers på mail.

KOLS-kontakt

KOLS-kontakten kan bidra med:

  • Informasjon og veiledning
  • Bidra til samarbeid mellom fastlege og sykehus
  • Veiledning i forhold til inhalasjonsteknikk og bruken av medisiner
  • Egenbehandlingsplan
  • Knytte kontakt med ergoterapeut og fysioterapeut
  • Gi deg en oversikt over hvilke tilbud som finnes i under frisklivs sentralen i kommunen, som for eksempel aktiv med kols.

Hvem er tilbudet for og hva koster det?

Alle som har fått en KOLS diagnose som bor i Tvedestrand kommune. Tilbudet er gratis. Du kan ta direkte kontakt med KOLS kontakten. KOLS kontakt har stengt når ferie avvikles.

Kontaktinformasjon

Christine Krüger
Syn- og hørselskontakt, KOLS-kontakt
E-post
Mobil 46 95 45 26