Bostøtte

Hvem kan få tilbudet?

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Her finner du ut om du er i målgruppen

Her kan du beregne om du kan få støtte

Hvordan søke?

For å behandle din søknad vil vi trenge informasjon om dine boutgifter. Informasjon om inntekten din hentes inn automatisk.

Vedlegg til søknaden:

  • Husleiekontrakt, dersom du leier bolig
  • Nedbetalingsplan på boliglånet ditt, dersom du eier bolig
  • Dokumentasjon på eventuelle fellesutgifter, dersom du bor i borettslag, selveid bolig i sameie, aksjeleilighet eller obligatsjonsleilighet
  • Dokumentajson på eiendomskatt pr. år, dersom du bor i selveid bolig (enebolig)

Slik søker du bostøtte

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos NAV eller på boligkontoret i kommunen. Hvis du fyller ut papirsøknad, skal den sendes til Boligkontoret, postboks 38, 4901 Tvedestrand. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 25. hver måned. Du får svar på søknaden innen 20. neste måned. Utbetaling av bostøtten er den 20. hver måned.

Hva skjer videre?

Får du bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned, hvis det ikke har skjedd endringer.
Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned.

Husk å melde fra om endringer

Har inntekten din gått opp eller ned? Eller har noen flyttet inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde fra hvis, det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte. Meld endringer på husbanken.no

Kommunal bostøtte

Beboere i kommunale omsorgsboliger, bofellesskap og kommunale stiftelsesboliger kan søke om kommunal bostøtte. Du bruker skjemaet kommunal bostøtte og sender det til kommunens postmottak.

Klage

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket.

Søke om bostøtte?

Kontaktinformasjon

Inger Elise (Lisa) Hegland
Konsulent, Boligkontoret
E-post
Mobil 46 80 27 97

Boligkontor, startlån, bostøtte, boligstiftelsen m.m.