Hjelp til å skaffe bolig

Hvem kan få hjelp til å skaffe seg bolig?

Personer over 18 år som er aktive boligsøkere, men som av ulike årsaker har spesielt vanskelig for å skaffe bolig på egenhånd, kan få hjelp av kommunen.

Hva tilbyr vi? 

Vi tilbyr samtaler og praktisk oppfølging for å komme inn på det private eller det kommunale leiemarkedet.

Slik søker du

Ta kontakt med NAV for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Sentralt NAV
Telefon 55 55 33 33

Sentralt telefonnummer NAV-telefonen