Kommunal bolig

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke om leie av kommunal bolig:

  • om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.
  • trenger særlig tilpasning på grunn av eksempelvis alder, bevegelses- eller utviklingshemning (omsorgsbolig).

Omsorgsbolig

For informasjon om omsorgsbolig og hvordan du søker.

Kommunal bolig for vanskeligstilte

Det er Boligteam som tildeler kommunal bolig for vanskeligstilte.

Slik søker du

Søknadsskjema - kommunal bolig for vanskeligstilte (PDF, 384 kB). Du sender søknaden til kommunens postmottak. 
 

Spørsmål om leieforhold

Hvis du leier en kommunal bolig og har spørsmål om kontrakt, faktura eller ønsker å melde om feil eller mangler ved boligen, kontakter du Tvedestrand kommunale boligstiftelse.

Lover og regler

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte.

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt. 

Kontaktinformasjon

Inger Elise (Lisa) Hegland
Konsulent, Boligkontoret
E-post
Telefon 37 19 95 16

Boligkontoret, startlån, bostøtte, boligstiftelsen m.m.