Kommunal bolig

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke om leie av kommunal bolig:

  • om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.
  • trenger særlig tilpasning på grunn av eksempelvis alder, bevegelses- eller utviklingshemning (omsorgsbolig).

Omsorgsbolig

For informasjon om omsorgsbolig og hvordan du søker.

Kommunal bolig for vanskeligstilte

Det er Boligteam som tildeler kommunal bolig for vanskeligstilte.

Slik søker du

Søknadsskjema - kommunal bolig for vanskeligstilte (PDF, 384 kB). Du sender søknaden til kommunens postmottak. 
Spørsmål om leieforhold

Hvis du leier en kommunal bolig og har spørsmål om kontrakt, faktura eller ønsker å melde om feil eller mangler ved boligen, kontakter du Tvedestrand kommunale boligstiftelse.

Oppsigelse av kommunal bolig sendes skriftlig til Tvedestrand kommunale boligstiftelse.

Lover og regler

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte.

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt. 

Kontaktinformasjon

Inger Elise (Lisa) Hegland
Konsulent, Boligkontoret
E-post
Mobil 46 80 27 97

Boligkontor, startlån, bostøtte, boligstiftelsen m.m.