Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Før du søker

NAV må ha tilstrekkelig dokumentasjon og trenger opplysninger om inntekter og utgifter. Du må i utgangspunktet dokumentere alle opplysninger skriftlig.

Eksempler på hva du må legge ved søknaden

  • legitimasjon
  • gyldig oppholdstillatelse
  • skattemelding (tidligere selvangivelsen)
  • fastsetting (tidligere ligning), skatteoppgjør
  • lønnsslipp
  • kontooversikter som viser alle dine konti med saldo
  • kontoutskrifter (hvis ikke nødvendige opplysninger kan dokumenteres på annen måte. Du kan stryke over tekst som ikke er relevant for saken)
  • dokumentasjon på boforhold (husleiekontrakt)
  • fakturaer for husleie, boliglån, strøm, barnehage, skolefritidsordning (SFO) og fritidsaktiviteter for barn
  • faste eller høye utgifter til helse og/eller tannbehandling

Du må ha lovlig opphold og ha fast bopel i Norge for å ha rett til økonomisk sosialhjelp. Hvis du oppholder deg i utlandet, har du ikke rett til økonomisk sosialhjelp.

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og få en individuell vurdering av saken sin.

Mer informasjon

Les mer om hvilken hjelp du kan få og hvordan du søker på nettsiden til Nav.