Startlån

Hvem kan få startlån?

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Startlån kan gi deg mulighet til å få en nøktern og rimelig bolig. 

Vi legger vekt på at:

  • du har langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomiske situasjon

Startlånet er behovsprøvd.

Her ser du aktuelle målgrupper for startlån

Hva kan du få startlån til?

Les mer på Husbanken sin hjemmeside

Hvor mye kan jeg låne?

Les mer på Husbanken sin hjemmeside

Slik søker du

Søknadsskjema
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden på boligkontoret. Søknader behandles fortløpende. Du vil få skriftlig svar innen 3 uker.

For deg som allerede har startlån

Det er kommunen som innvilget lånet ditt. Men det er Sparebanken Sør som vil ha oppfølgingen med deg som kunde når det gjelder betaling og andre spørsmål rundt lånet. 

Kontaktinformasjon

Inger Elise (Lisa) Hegland
Konsulent, Boligkontoret
E-post
Mobil 46 80 27 97

Boligkontor, startlån, bostøtte, boligstiftelsen m.m.