Lindrende omsorg for barn

Når gis det lindrende omsorg til barn?

Lindrende omsorg gis til barn med:

  • Livstruende tilstander man ikke kan kurere
  • Tilstander som krever lenger periode med palliativ behandling
  • Progressive tilstander – ventet forverring
  • Irreversible tilstander

Lindrende omsorg for barn handler om å finne den beste løsningen, praksisen og kunnskapen fra all omsorg satt i et system, og møter de spesifikke behovene barnet med alvorlig livstruende sykdom og deres familier har. Det er løsningsorientert, helhetlig og langsiktig. Lindrende omsorg kan gis i tilgjengelige omsorgsinstitusjoner, i kommunens helsesentre og i barnets hjem.

Vil du vite mer om lindrende omsorg for barn?

Les mer på barnepalliasjon.no.