Tilbud innen kreft og lindrende omsorg

Hvilke tjenester kan kommunen tilby?

Dersom du lever med kreft eller annen alvorlig sykdom, har kommunen flere tilbud som kan gjøre hverdagen din enklere.

  • Gi råd og veiledning om diagnose, behandling og rehabilitering
  • Koordinering og tilrettelegging i forhold til tjenester du har behov for, for eksempel hjemmetjeneste, hjelpemidler og fysioterapi
  • En du kan prate med om det å leve med en alvorlig sykdom, enten du er kreftrammet eller pårørende
  • Hjemmesykepleie med kompetanse innen kreft og lindrende omsorg
  • Sikre oppfølgning av barn og unge som er pårørende eller etterlatte
  • Formidle kontakt med fastlege og lindrende team på sykehuset
  • Korttidsplasser for lindrende tilbud ved Strannasenteret.
  • Tilrettelegging for at de som ønsker det skal få avslutte livet hjemme

Både pasienter og pårørende kan kontakte kreftkoordinator for mer informasjon og veiledning.

Slik får du tjenester

I de aller fleste tilfellene er det sykehuset eller fastlegen som kontakter kommunen for at pasienten skal få de nødvendige tjenestene.
Har du spørsmål, kan du kontakte kreftkoordinator.