Tilbud innen kreft og lindrende omsorg

Hvilke tjenester kan kommunen tilby?

Dersom du lever med kreft eller annen alvorlig sykdom, har kommunen flere tilbud som kan gjøre hverdagen din enklere.

  • Gi råd og veiledning om diagnose, behandling og rehabilitering
  • Koordinering og tilrettelegging i forhold til tjenester du har behov for, for eksempel hjemmetjeneste, hjelpemidler og fysioterapi
  • En du kan prate med om det å leve med en alvorlig sykdom, enten du er kreftrammet eller pårørende
  • Hjemmesykepleie med kompetanse innen kreft og lindrende omsorg
  • Sikre oppfølgning av barn og unge som er pårørende eller etterlatte
  • Formidle kontakt med fastlege og lindrende team på sykehuset
  • Korttidsplasser for lindrende tilbud ved Strannasenteret.
  • Tilrettelegging for at de som ønsker det skal få avslutte livet hjemme

Både pasienter og pårørende kan kontakte kreftkoordinator for mer informasjon og veiledning.

Slik får du tjenester

I de aller fleste tilfellene er det sykehuset eller fastlegen som kontakter kommunen for at pasienten skal få de nødvendige tjenestene.
Har du spørsmål, kan du kontakte kreftkoordinator.

Kontaktinformasjon

Linda Cecilie Berntsen
Kreftkoordinator
E-post
Mobil 900 43 286