Fastlege og bytte av fastlege

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.

Finne og bytte fastlege

Min helse på helsenorge.no finner du oversikt over alle landets fastleger og her du kan også bytte fastlege.

Ved å logge inn kan du se dine egenandeler, bytte fastlege, bestille Europeisk helsetrygdkort, se oversikt over resepter, melde bivirkninger, se din kjernejournal, og se dine timeavtaler ved sykehus i Helse Øst-regionen.