Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

KØH er et pasienttilbud for innbyggere i Østre Agder. Tilbudet er et alternativ til innleggelse i sykehus, og det er ikke mulig å bruke plassene som erstatning for korttidsopphold, rehabilitering eller avlastning. Pasientene skal få et like godt eller bedre tilbud gjennom KØH sammenlignet med innleggelse i sykehus. Liggetid i KØH vil normalt være 1-3 døgn. Oppholdet er gratis. 

Hvem kan få KØH-opphold?

Fastlege, legevaktlege eller sykehuslege (skadepoliklinikk og akuttmottak) kan legge inn pasienter i samråd med KØH-legen. 

Eksempler på pasientgrupper som kan være aktuelle:

 • Nedsatt mobilitet
 • Hud- og sårproblemer
 • Urinveisinfeksjoner
 • Mage- og tarmproblemer
 • Funksjonssvikt, avklart med spesialisthelsetjenesten
 • Luftveisinfeksjoner
 • Kognitiv svikt med tilleggsproblem
 • Gravide, svangerskapskvalme

Eksempler på pasientgrupper som ikke er aktuelle:

 • Brystsmerter
 • Rus- og psykiatri
 • Barn under 16 år
 • Ukjent diagnose/uavklart problemstilling
 • Hjernerystelse med bevissthetstap/hukommelsessvikt
 • Pasienter som ikke er innbygger i en av de åtte samarbeidskommunene

Hva du kan forvente etter innleggelse:

 • Rask igangsetting av behandling, observasjon og oppfølging i samsvar med behandlingsplanen
 • Daglig undersøkelse av KØH-lege
 • Lege i beredskap 24 timer i døgnet/7 dager i uken
 • Sykepleier til stede på avdelingen 24 timer i døgnet/7dager i uken
 • Fysioterapeut/ergoterapeut, mandag - fredag
 • Tett samarbeid om overføring til tilbud i egen kommune før utskriving