Leger i Tvedestrand

Fastlege

Alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

I Tvedestrand er det 7 leger fordelt på 2 legekontor.

Oversikt over legekontorene i Tvedestrand

Tjenna legekontor

Søsterdalen, 4900 TVEDESTRAND
Telefon: 37 19 67 77
Apningstider:
Mandag - fredag kl 8-15.
Telefonen er stengt fra kl 11.30-12.30

Tvedestrand Legesenter

Hovedgt. 42, 4900 TVEDESTRAND
Telefon: 37 19 66 00
Apningstider:
Mandag - fredag kl 8-15.
Telefonen er stengt fra kl 12.00-12.30

Legevakten i Arendal, telefon 116 117, kan benyttes ved behov for øyeblikkelig hjelp om kvelden og natta på hverdager og hele døgnet på helligdager.

Ved alvorlig, livstruende skade eller sykdom: ring 113.

Legevakt

Informasjon om legevakt

Fastlege

For å finne og bytte fastlege, orientere deg om frikort mm trykk på linken: https://helsenorge.no/

Les om fastlegeordningen her: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/id10903/

Kontaktinformasjon

Hans Tomter
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 37 14 96 31
Mobil 920 20 078

Postadresse:

Risør kommune
Postboks 158
4952 RISØR