Leger i Tvedestrand

Fastlege

Alle innbyggere i Norge har rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege.

I Tvedestrand er det 7 leger fordelt på 2 legekontor.

Oversikt over legekontorene i Tvedestrand

Tjenna legekontor

Søsterdalen, 4900 TVEDESTRAND
Telefon: 37 19 67 77
Tjenna Legekontor er åpent hver dag fra kl. 08.00 til 15.00.​

Telefontid: kl. 08.00 til 1430. Telefonen er stengt fra kl. 11.30 til 12.30.

Tvedestrand Legesenter

Hovedgt. 42, 4900 TVEDESTRAND
Telefon: 37 19 66 00
Tvedestrand Legesenter er åpent hver dag fra kl 08.00 til 15.00. Telefonen er stengt fra kl 12.00-12.30

Legevakten i Arendal, telefon 116 117, kan benyttes ved behov for øyeblikkelig hjelp om kvelden og natta på hverdager og hele døgnet på helligdager.

Ved alvorlig, livstruende skade eller sykdom: ring 113.

Legevakt

Informasjon om legevakt

Fastlege

For å finne og bytte fastlege, orientere deg om frikort mm gå inn på Helsenorges nettside  

Les om fastlegeordningen her: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/id10903/

Kontaktinformasjon

Ingeborg Sundsdal Steinsrud
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 47 90 09 92

Kommuneoverlege mandag, tirsdag og onsdag. 

Helsestasjonslege på onsdager.