TT-kort - Transporttjenesten for funksjonshemmede

Personer som på grunn av sin funksjonshemning vanskelig kan benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet i kommunen kan søke om TT-kort.

Retningslinjer for søknad om TT-kort  (PDF, 58 kB)

Hva er TT-kort?

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen.

TT-ordningen skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Slik søker du

Det er søknadsfrist to ganger i året, 15. mai og 15. november. Du kan kontakte tildelingstjenesten for å få hjelp til å søke om TT-kort. Tildelingstjenesten har besøksadresse Lyngmyrveien 33. Postadressen er postboks 38, 4901 Tvedestrand.

 Legeerklæring (PDF, 21 kB)

fylles ut av fastlegen og må legges ved søknaden.

Søknadsskjema (PDF, 24 kB)

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for de som får innvilget TT-kort.

Hva skjer videre?

Det vil bli gjort et vedtak der det går fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter. Dette sendes til deg som et brev.

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49