Dine påvirkningsmuligheter

"Hva er viktig for deg i din situasjon nå?" er et viktig spørsmål for deg som søker oppfølging fra psykisk helse, rus og avhengighet.

Med de mulighetene vi har, ønsker vi å gjøre vårt beste for å gi deg hjelp til det du mener er viktig i ditt liv. For at vi skal lykkes med dette, er vi helt avhengige av din mening.

Du kan blant annet påvirke:

Hvilke tjenester du får:

Vi legger vekt på at du som får positivt svar på søknaden i størst mulig grad er med på å bestemme hvilke av våre tjenester du skal motta. Det kan være ruskonsulent, miljøtjeneste eller kanskje begge deler. Du kan påvirke dette ved å skrive hva du ønsker på søknaden, eller ved å snakke med den eller de du har kontakt med i psykisk helse, rus og avhengighet.
 

Hvordan du får tjenestene:

Vi vil så langt det er mulig tilpasse tjenestene etter dine behov. For eksempel kan det være bedre for deg å få tjenesten på andre dager, andre klokkeslett eller at du møter ansatte andre steder enn på et kontor. Spør oss gjerne om vi kan gjøre ting annerledes.
 

Hvem som skal delta på dine møter:

I møter med oss er du velkommen til å ta med deg noen du stoler på og som er en god støtte for deg. Du bestemmer også hvem som skal delta i ansvarsgruppemøter eller liknende. Det kan være at du ønsker flere personer på møtet, eller færre. Vær tydelig på hva du ønsker når vi planlegger møter!
 

Vår måte å møte deg:

I samtaler mellom mennesker kan vi oppfatte det som blir sagt og gjort på ulik måte. Vi setter pris på at du forteller oss om hva du er fornøyd med. Skal vi ha et godt samarbeid, er det også veldig viktig at du sier ifra hvis det er noe du er misfornøyd med. Hvis du synes det er vanskelig å si det til den som du har kontakt med, kan du gi tilbakemelding til fagleder eller enhetsleder.
 
Din påvirkningsmulighet er størst hvis vi snakker godt sammen om dine behov og hva vi kan gjøre!