Psykisk helsetjeneste

Vi kan hjelpe deg med:

 • Samtaler i hjemmet eller på annet egnet sted
 • Støtte og hjelp til å mestre aktiviteter i hverdagen
 • Hjelp til administrering av medisiner
 • Praktisk bistand; for eksempel følge til offentlige kontorer, lege eller handling. Vi gjør det sammen med deg, og vi gjør det som trening for at du skal ha det bedre i hverdagen
 • Boveiledning
 • Støttekontakt

Andre tilbud i tjenesten

 • Vi er et del av kommunens skolehelsetjeneste på ungdomskolen og i videregående.
 • Vi kan tilby KID/KIB og DU kurs
  • KID kurs er kurs i mestring av depresjon

  • KIB kurs er mestring av belastning

  • DU kurs er et kurs som heter depresjon og ungdom og er tilpasset ungdom mellom 13 og 20 år.

 • Samlokaliserte boliger i Lyngmyrveien 39 og 41
 • Akutthybler i Lyngmyrveien 41
 • Tjeneste til omsorgsdømt

 

Kontaktinfo - psykisk helse, rus og avhengighet
Navn Telefon E-post
Sektorleder Helene Tveide 47 45 42 76 Helene.Tveide@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder Grete L. Mo 99 09 62 12 Grete.Mo@tvedestrand.kommune.no
Fagleder Ingunn Aagot Ausland 94 85 53 34 Ingunn.Aa.Ausland@tvedestrand.kommune.no
Ungdomskontakt Iselin Dalen Moe 47 60 35 18 Iselin.Dalen.Moe@tvedestrand.kommune.no
Vakttelefon psykisk helse, rus og avhenghet 95 19 70 57
Kontaktperson ved søknad om tjenester: Bent A. Ekra 91 65 36 90 Bent.Andreas.Ekra@tvedestrand.kommune.no
Besøksadresse: Lyngmyrveien 39
 
 

Kontaktinformasjon

Psykisk helse, rus og avhengighet: Vakttelefon
Mobil 95 19 70 57

Åpningstider

Mandag til fredag 08.00 til 15.00

Besøksadresse: Lyngmyrveien 39