Rus og avhengighet

Vi kan hjelpe deg med:

  • Samtaler i hjemmet eller på annet egnet sted
  • Støtte og hjelp til å mestre aktiviteter i hverdagen
  • Hjelp til administrering av medisiner
  • Praktisk bistand; for eksempel følge til offentlige kontorer, lege og handling. Vi gjør det sammen med deg, og vi gjør det som trening for at du skal ha det bedre i hverdagen
  • Boveiledning
  • Støttekontakt

Andre tilbud i tjenesten:

  • Rådgivende enhet for russaker etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-9b
  • Oppfølging av Ungdomskontrakter i samarbeid med Politi
  • Graviditet og rus. Har ansvar for at den gravide tar imot og retter seg etter hjelpe- og kontrolltiltak. Dersom hjelpetiltakene ikke er tilstrekkelige, og det er fare for skade på fosteret, kan den gravide legges inn på institusjon og holdes innlagt inntil barnet er født
  • Hasjavvenningskurs

Slik søker du

Søknad om tjenester (PDF, 71 kB)

Trenger du et behandlingstilbud?

Ta kontakt med oss hvis du ønsker behandling for ditt rusproblem. Vi formidler kontakt med Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på Sørlandet sykehus. Tilbudet blir tilrettelagt for deg.

Økonomisk sosialhjelp

Angående økonomisk sosialhjelp, ta kontakt med NAV Øst i Agder.

Kontaktinfo - psykisk helse, rus og avhengighet
Navn Telefon E-post
Sektorleder Helene Tveide 47 45 42 76 Helene.Tveide@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder Grete L. Mo 99 09 62 12 Grete.Mo@tvedestrand.kommune.no
Fagleder Ingunn Aagot Ausland 94 85 53 34 Ingunn.Aa.Ausland@tvedestrand.kommune.no
Ungdomskontakt Iselin Dalen Moe 47 60 35 18 Iselin.Dalen.Moe@tvedestrand.kommune.no
Kontaktperson tjenestekontor: Bent A. Ekra 91 65 36 90 Bent.Andreas.Ekra@tvedestrand.kommune.no
Saksbehandler Marie Sundby 48 14 36 11 marie.sundby@tvedestrand.kommune.no
Vakttelefon psykisk helse, rus og avhenghet 95 19 70 57
Besøksadresse: Lyngmyrveien 39

Dine påvirkningsmuligheter (PDF, 248 kB)

Kontaktinformasjon

Psykisk helse og livsmestring Vakttelefon
Mobil 95 19 70 57

Åpningstider

Mandag til fredag 08.00 til 15.00

Besøksadresse: Lyngmyrveien 39