Rus og avhengighet

Vi kan hjelpe deg med:

 • Samtaler i hjemmet eller på annet egnet sted
 • Støtte og hjelp til å mestre aktiviteter i hverdagen
 • Hjelp til administrering av medisiner
 • Praktisk bistand; for eksempel følge til offentlige kontorer, lege og handling. Vi gjør det sammen med deg, og vi gjør det som trening for at du skal ha det bedre i hverdagen
 • Boveiledning
 • Støttekontakt

Andre tilbud i tjenesten:

 • Rådgivende enhet for russaker etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-9b
 • SLT (Samordna lokale tverrfaglige tiltak for forebygging av rus og kriminalitet)  -koordinator, og koordinator av kjernegrupper
 • Oppfølging av Ungdomskontrakter i samarbeid med Politi
 • Graviditet og rus. Har ansvar for at den gravide tar imot og retter seg etter hjelpe- og kontrolltiltak. Dersom hjelpetiltakene ikke er tilstrekkelige, og det er fare for skade på fosteret, kan den gravide legges inn på institusjon og holdes innlagt inntil barnet er født
 • Hasjavvenningskurs

Slik søker du

Trenger du et behandlingstilbud?

Ta kontakt med oss hvis du ønsker behandling for ditt rusproblem. Vi formidler kontakt med Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på Sørlandet sykehus. Tilbudet blir tilrettelagt for deg.

Økonomisk sosialhjelp

Angående økonomisk sosialhjelp, ta kontakt med NAV Øst i Agder.

Kontaktinfo - psykisk helse, rus og avhengighet
Navn Telefon E-post
Sektorleder Helene Tveide 47 45 42 76 Helene.Tveide@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder Grete L. Mo 99 09 62 12 Grete.Mo@tvedestrand.kommune.no
Fagleder Ingunn Aagot Ausland 94 85 53 34 Ingunn.Aa.Ausland@tvedestrand.kommune.no
SLT-koordinator Iselin Dalen Moe 47 60 35 18 Iselin.Dalen.Moe@tvedestrand.kommune.no
Vakttelefon psykisk helse, rus og avhenghet 95 19 70 57
Kontaktperson ved søknad om tjenester: Bent A. Ekra 91 65 36 90 Bent.Andreas.Ekra@tvedestrand.kommune.no
Besøksadresse: Lyngmyrveien 39

Dine påvirkningsmuligheter (PDF, 248 kB)

Kontaktinformasjon

Psykisk helse, rus og avhengighet: Vakttelefon
Mobil 95 19 70 57

Åpningstider

Mandag til fredag 08.00 til 15.00

Besøksadresse: Lyngmyrveien 39