Ergoterapi for voksne og eldre

Hva er ergoterapi?

Ergoterapi er et tilbud som består av å trene på aktiviteter, tilrettelegge aktiviteter og/ eller gjøre endringer i omgivelsene. Det er også aktuelt å kompensere for nedsatt funksjon ved å prøve ut tekniske hjelpemidler. Målet med tilbudet er å mestre egen hverdag, leve et aktivt liv og delta i samfunnet. 

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten omfatter undersøkelse og kartlegging, oppfølging i hjemmet, i skoler, på arbeidsplassen, fritid eller etter behov med for eksempel:

  • Tilrettelegging av dagliglivet
  • Veiledning ved spesielle behov ved ombygging og nybygging
  • Formidling og tilpassing av spesielle tekniske hjelpemidler, for eksempel elektriske rullestoler og hjelpemidler for nedsatt hukommelse
  • Råd og veiledning i forhold til aktivitet og mestring

Slik søker du

Som bruker eller foresatt kan du henvende deg til fysio-og ergoterapitjenesten på telefon 371 99632

Fagpersoner i kommunen henviser på kommunens henvisningsskjema (PDF, 29 kB)

Fagpersoner fra 2. og 3. linjetjenesten henviser skriftlig eller via elektronisk melding

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.