Ergoterapi for voksne og eldre

Hva er ergoterapi?

Ergoterapi er et tilbud som består av å trene på aktiviteter, tilrettelegge aktiviteter og/ eller gjøre endringer i omgivelsene. Det er også aktuelt å kompensere for nedsatt funksjon ved å prøve ut tekniske hjelpemidler. Målet med tilbudet er å mestre egen hverdag, leve et aktivt liv og delta i samfunnet. 

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten omfatter undersøkelse og kartlegging, oppfølging i hjemmet, i skoler, på arbeidsplassen, fritid eller etter behov med for eksempel:

  • Tilrettelegging av dagliglivet
  • Veiledning ved spesielle behov ved ombygging og nybygging
  • Formidling og tilpassing av spesielle tekniske hjelpemidler, for eksempel elektriske rullestoler og hjelpemidler for nedsatt hukommelse
  • Råd og veiledning i forhold til aktivitet og mestring

Hvem kan få tilbudet?

Voksne over 18 år som står i fare for å få, eller har fått, nedsatt funksjonsevne

Slik søker du

Som bruker eller foresatt kan du henvende deg til fysio-og ergoterapitjenesten på telefon 371 99632

Fagpersoner i kommunen henviser på kommunens henvisningsskjema (PDF, 29 kB)

Fagpersoner fra 2. og 3. linjetjenesten henviser skriftlig eller via elektronisk melding

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. 

Kontaktinformasjon

Fysioterapitjenesten Strannasenteret
Telefon 37 19 96 32