Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et kommunalt helsetilbud for hele befolkningen og spesielt mennesker som står i fare for å utvikle eller har utviklet livsstilssykdommer. Du kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller du kan ta kontakt med Frisklivssentralen selv.

Frisklivssentralen er et tilbud for dem som trenger ekstra drahjelp for å komme i gang med gode vaner. Man vil få oppfølging en periode, inntil man vil være “klar til å stå på egne ben” i forhold til å opprettholde en varig forandring. Tilbudene er varierte, enkle og kan passe alle!

Frisklivssentralen skal bidra til å styrke samarbeidet mellom helsetjenesten og frivillige lag og foreninger, samt private aktører innenfor levevaneområdet. De kommunale tilbudene vil være utfyllende i forhold til andre tilbud i området, og vil arbeide for å gjøre andre tilbud bedre kjent.

Hvilke tilbud finnes?

Ved Frisklivssentralen får du en oppstartsamtale og oppfølgingssamtaler. Samtalene tilpasses individuelt, og tar utgangspunkt i dine mål, ønsker, erfaringer og forutsetninger. Du kan velge mellom ulike gruppetilbud og kurs, og får oppfølging i inntil ett år.

  • Kartleggingssamtale/motivasjonssamtale
  • Gruppetreninger i sal på Strannasenteret (PDF, 278 kB)
  • Veiledning innen røykeslutt
  • Aktiv med KOLS
  • «Bra mat» kurs
  • Kurs i mestring av belastning - "KIB" kurs på forespørsel. I samarbeid med Risør
  • Oversikt over aktivitetstilbudet i kommunen

Hva koster det?

Etter en uforpliktende samtale, koster videre deltagelse 339,- kroner i halvåret. Prisen inkluderer oppfølging av din egen kontaktperson og deltagelse i ulike treningsgrupper, dette er totalprisen for 6 mnd i Frisklivssentralen uavhengig av hvor mange tilbud man er med på

Hvis du er interessert eller har spørsmål angående tilbudene så ta kontakt på:
Telefon: 97 51 32 76.

E-post:
Frisklivssentralen@tvedestrand.kommune.no