Fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen

Om tilbudet

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale er en del av kommunens helsetilbud. Du trenger ikke henvisning fra lege, men kan kontakte fysioterapisenteret direkte.

Hva koster det?

Helfo gir delvis eller full stønad til dekning til utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Hos fysioterapeuter med driftsavtale betales en egenandel frem til du eventuelt er tildelt frikort for helsetjenester. Du betaler egenandel avhengig av behandlingsform. Les mer om ordningen på helsenorge.no

Behandlingen er gratis for barn under 16 år og ved yrkesskade.

Fysioterapeuter med driftstilskudd

Tvedestrand fysioterapi og rehabiliteringssenter

Fysioterapeuter: 

  • Tone Lin Hansen
  • Siri Aass
  • Kristian Møller

Felles kompetanse/interesseområder: Generell fysioterapi.

  • Silje Frich Thuland, spesialist psykomotorisk fysioterapi

Søsterdalen 16b, 4900 Tvedestrand
Telefon: 37 16 21 61

  • Det gjøres oppmerksom på at det jobber fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale ved senteret. Telefon 930 78 415. Behandling hos fysioterapeut uten kommunal avtalehjemmel gir ikke rett til delvis refusjon eller frikort.