Fysioterapi for voksne og eldre

Tilbudet består av forebyggende/helsefremmende oppgaver og trening/rehabilitering/ behandling i en tidsavgrenset periode.

Individuell fysioterapibehandling:

  • funksjonsvurdering/kartlegging/undersøkelse
  • til personer innlagt for rehabilitering på Tvedestrand Sykehjem
  • i hjemmet ved behov

Gruppetilbud: 

  • lungegruppe for brukere med hjerte-/lungeproblematikk
  • styrke – og balansegruppe for personer med falltendens; trimgruppe for eldre med mål om deltagelse, mestring, livskvalitet, forebygge funksjonssvikt, isolasjon og fall.
  • egentrening i gruppe
  • trening for ansatte i kommunen                                           

Andre tilbud:

Hvem kan søke om tjenesten?

Personer over 18 år med en nyoppstått sykdom, skade eller akutt endring i fysisk funksjon og har behov for tverrfaglig samarbeid for å gjenvinne funksjon, eller har behov for livsstilsendring.

Personer med behov for trening for vedlikehold av funksjon får tilbud om trening i gruppe.  

Slik søker du:

Fyll ut skjemaet under og send dette til:
Tvedestrand kommune, fysioterapitjenesten postboks 38, 4901 Tvedestrand

Fysioterapi – søknad om fysioterapitjenester (PDF, 29 kB)

Hva skjer videre?

Et mål er at fysioterapibehandlingen skal bidra til at du kan fortsette med aktiviteter som vedlikeholder din funksjon på egen hånd. Vi vil i dialog med den enkelte prøve å finne løsninger.

Hva koster fysioterapi?

Se prisliste.

Individuell fysioterapi varierer ut fra behandlingstype. Fysioterapi er gratis for personer som er innlagt på sykehjem. Pasientens egenandeler finner du i lenkene under:

Hvordan kan jeg klage?

Informasjon om klage på nettsidene til Helsetilsynet

Privatpraktiserende fysioterapeuter:

Tvedestrand fysioterapi og rehabiliteringssenter, tlf 37162161:
Kristian Møller, Tone-Lin Hansen, Siri Aass, og psykomotorisk fysioterapeut Silje Frich Thuland

Lover og forskrifter

Kontaktinformasjon

Halvor Sundsdal Myhren
Fysioterapeut, Frisklivssentral/sykehjem/sone sentrum øst Dypvåg
E-post
Mobil 97 51 32 76