Hjelpemidler

Brukere i alle aldre som har behov for hjelpemidler som kan avhjelpe/erstatte/kompensere for en funksjonssvikt kan søke om hjelpemidler.

Hva er hjelpemidler?

Hjelpemidler kan bidra til bedre funksjonsevne, økt selvhjulpenhet og/eller til å lette en pleiesituasjon. 

Midlertidig/kortvarig/akutt behov/hastesaker: Dette kan være situasjoner etter brudd, operasjon, akutte skader/smerter, under opptrening og så videre. Ved kortvarig behov for hjelpemidler lånes dette ut fra kommunalt hjelpemiddellager. Kontakt Strannasenteret på telefon 469 54 525.

Varig behov: Der behovet antas å vare to år eller mer.

Hjelpemidler ved varig behov lånes ut fra NAV hjelpemiddelsentral i Aust-Agder. Ergoterapeut eller fysioterapeut i kommunen søker for deg. Kontakt Strannasenteret på telefon 469 54 525.

Det gis ikke støtte til hjelpemidler som er vanlige for alle, som for eksempel støttehåndtak og rekkverk. Fysio-/ergoterapitjenesten i kommunene selger støttehåndtak, klype, strømpepåtrekker og andre småhjelpemidler. Kontakt Strannasenteret på telefon 469 54 525.

Man kan også kjøpe mange av disse hjelpemidlene selv. Aktuelle forhandlere kan være:

Daglige hjelpemidler (ADL) - Gymo AS

ETAC småhjelpemidler - Velferdsbutikken.no - Hjelpemiddelpartner sin nettbutikk

Hjelpemidler i hverdagen - Apotek 1

Hjelpemidler til bruk i hjemmet - Nasjonalt senter for aldring og helse

Tekniske hjelpemidler (nasjonalforeningen.no)

Nyttig informasjon om hjelpemidler i bolig:

Hjelpemidler og tilpasninger i boligen - nav.no

Syns- og hørselshjelpemidler

Kommunens syn- og hørselskontakt har kontor på Strannasenteret. 

Ta kontakt på telefon 469 54 525 dersom du trenger hjelp eller kartlegging.

Slik søker du

Korttidsutlån; kontakt Strannasenteret på telefon 469 54 525.

Varig behov: Dersom du har hjemmesykepleie: Snakk med en fra hjemmesykepleien.
Dersom du ikke har hjemmesykepleie, kontakt fysio- og ergoterapitjenesten på telefon 469 54 525.

Søknadsskjema (pdf, 29 kb)

Hva koster det?

Utlån av hjelpemidler fra kommunalt hjelpmiddellager er gratis.

Har du spørsmål, kan du kontakte Strannasenteret ved ekspedisjonen på telefon 99468684 eller 91661419, de tar imot beskjed og melder videre til hjelpemiddelmontørene.

Vareleveranser fra NAV Hjelpemiddelsentral i Aust-Agder kommer en gang i uka til Strannasenteret, og hjelpemidlene blir levert til brukerne når de klare for utlevering.

Prisliste små hjelpemidler (pdf, 128 kb)