Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som vurderer å søke eller søker tjenester, fordi du fungerer dårligere enn før i hverdagen. Det kan f.eks. være etter sykdom/skader, etter innleggelse i sykehus eller etter langvarig inaktivitet.

Vi tar utgangspunkt i at de fleste mennesker ønsker å bo hjemme og være mest mulig selvhjulpne. Et tverrfaglig team samarbeider med deg om å trene på hverdagslivets ulike gjøremål og evt. tilrettelegge boligen. Det vil være aktiviteter som er viktige for deg å kunne mestre for å fungere i hverdagen hjemme og i nærmiljøet. Tilbudet er i regelen tidsavgrenset til tre uker, og vi hjelper med å knytte kontakter videre ved behov.

Hverdagsrehabiliteringsteamet er et tverrfaglig team som består av spesialfysioterapeut, sykepleier og helsefagarbeider.

Teamet jobber sammen med hjemmetjenesten, fysioterapeutene, ergoterapeut, AGS, tildelingstjenesten, fastlegene, apotek og andre etter behov.  

Hverdagsrehabiliteringsteamet kommer hjem til deg. I samtalen og ved hjelp av en enkel kartlegging, gjerne sammen med nær pårørende, blir vi enig om:

  • Hva du syns er viktig å greie selv i din situasjon nå
  • Hvordan vi skal få det til/ hva vi skal trene på
  • Hvor ofte og hvor lenge vi skal holde på

Slik søker du

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til å søke, kontakt hverdagsrehabilitering på telefon 977 43 530. 

Hva koster det?

Hverdagsrehabilitering er gratis.

Kontaktinformasjon

tildeling og rehabilitering Avdeling for
Hverdagsrehabilitering
E-post
Mobil 97 74 35 30