Fra 01.02.22 er det mulig å ta kontakt med syn/hørselskontakt på telefon onsdager og torsdager fra kl. 10:00-12:00, ellers på mail.

Syn- og hørselskontakt

Hva er en syn- og hørselskontakt i kommunen?

Syn- og hørselskontakt er en helsearbeider som jobber med å tilrettelegge for syns- og/ eller hørselshemmede som bor i Tvedestrand kommune. Målet med tilbudet er at du skal få mulighet til å bli mer selvhjulpen i hverdagen med tanke på ditt syn- eller hørselstap, ved hjelp av høreapparater og/eller syn-/hørselshjelpemidler.

Tjenesten omfatter kartlegging av dine behov for hjelpemidler. Dersom det er aktuelle hjelpemidler som kan være nyttige for deg, vil syn- og hørselskontakten søke og bestille disse for deg. Ved behov får du også oppfølging/opplæring i bruk av hjelpemidlene, i tillegg til råd og veiledning. Syn- og hørselskontakten gjør også enkle reparasjoner av høreapparat, og veiledning i bruk av høreapparat. Tjenesten omfatter ikke tilrettelegging på skole- og arbeidsplass.

Hvem kan få tilbudet?

Syn – og hørselshemmede som bor i Tvedestrand kommune, enten i privathjem, omsorgsbolig eller på institusjon.  

Slik søker du

Du eller dine pårørende kan ringe direkte til syn- og hørselskontakten.

Fagpersoner i kommunen kan hjelpe deg med å gi beskjed til syns og hørselskontakt, dersom du allerede er bruker av tjenester i kommunen.

Dersom du ikke allerede har tjenester fra kommunen, må det fylles ut et henvisningsskjema syn-hørsel (DOCX, 48 kB)

Skjemaet sendes til: Syn- og hørselskontakt, avdeling for tildeling og rehabilitering, sektor for helse, familie og rehabilitering, Tvedestrand Kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. Dersom du ikke har nødvendig utstyr tilgjengelig for å rengjøre høreapparater, må du betale for evt. utstyr.

Syn- og hørselskontakttjenesten har stengt når ferie avvikles

Syn- og hørselskontakt holder stengt under ferieavvikling, og da må alle henvendelser for reparasjon av høreapparat rettes til hørselssentralen på sykehuset i Arendal.

De har servicetider, du må avtale tid på forhånd. Ring ØNH-ekspedisjon 37 01 45 31 (08.00-15.00) for bestilling av servicetime.

Hørselssentralen, Arendal - Sørlandet sykehus (sshf.no)

Kontaktinformasjon

Tine Krüger
Syn- hørselskontakt, KOLS-kontakt
E-post
Mobil 46 95 45 25

 

  • Syn- hørselskontakt
  • KOLS-kontakt

Svarer på telefon onsdag og torsdager, mellom kl 10:00 og 12:00.