Bo- og omsorgstilbud for personer med demens

Bo- og omsorgstilbud for personer med demens

Tvedestrand kommune har 3 sykehjemsavdelinger med 46 plasser, avdeling 1 er en skjermet avdeling for personer med demenssykdom, med 16 plasser. Det er for øvrig personer med demenssykdom på alle avdelinger.

Kommunen har også aktivitetstilbud som er tilrettelagt for personer med demenssykdom.

Kommunen samarbeider med Nasjonalforeningen om Aktivitetsvenn.

Vil du vite mer om demens? 

Søknad om kommunale omsorgstjenester - skjema (PDF, 190 kB)

Kontaktinformasjon

Tina Heggekroken
Ergoterapeut, Demens- og pårørendekoordinator, Fagansvarlig smittesporing
E-post
Telefon 948 30 977
Mobil 948 30 977
  • Ergoterapeut
  • Demens- og pårørendekoordinator
  • Med ansvar for helsefremmende hjemmebesøk
  • Fagansvarlig smittesporing