Oppholdstyper på sykehjem

Korttidsopphold

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Et korttidsopphold kan vare fra én dag til noen uker.

Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som er viktige i hverdagen. 

Tilbudet retter seg hovedsakelig mot eldre som etter en samlet vurdering trenger midlertidig hjelp til rehabilitering, vurdering eller annen oppfølging

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er et tidsavgrenset opphold i sykehjem. Hensikten er å gi den pårørende i hjemmet et pusterom, samt å gi den eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. 

Oppholdet kan variere i lengde, og skal være individuelt tilpasset. 

Langtidsopphold 

Langtidsopphold i sykehjem er ment for personer med omfattende og langvarige behov for hjelp eller personer med demens med stor svikt i egenomsorg, som har behov for heldøgns pleie og omsorg.

Slik søker du

Tildelingstjenesten kan hjelpe og veilede i å fylle ut søknadsskjema.
Søknadsskjema (PDF, 190 kB)

Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. Avlastningsopphold er gratis.

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 977 38 449