Søke sykehjemsplass

Hvem kan søke om sykehjemsplass?

Personer som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus, kan søke om sykehjemsplass.

Kriterier for tildeling av opphold i sykehjem

Hva er en sykehjemsplass?

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass. Tvedestrand kommune ønsker at de som mottar sykehjemstjenester skal få mulighet til medbestemmelse, oppleve trygghet, respekt og livskvalitet. 

Les mer om oppholdstyper i sykehjem

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du hva som er viktig for deg i din situasjon nå, og hvorfor du mener du har behov for sykehjemsplass. Vi vurderer helsetilstanden din og i samarbeid med deg finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Søknadsskjema

Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får.

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Sektor for helse, familie og rehabilitering
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49