Tildelingstjenesten

Telefonhenvendelser til bestillerenheten: 37199607 / 97738449.

Tildelingstjenesten holder til på Strannasenteret.

Tildelingstjenesten gir også veiledning i forbindelse med søknadsprosesser.

Tildelingstjenesten behandler søknader til disse helse- og omsorgstjenestene:

 • Avlastning i institusjon
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Korttidsopphold i institusjon
 • Langtidsopphold i institusjon
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Hjemmesykepleie
 • Omsorgsstønad
 • Personlig assistanse, praktisk bistand og opplæring
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm
 • Velferdsteknologi – sensoralarm
 • TT kort

   

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49