Ernæringsoppfølging

Kommunen ønsker å ha fokus på mestring og aktivitet for at innbyggere skal opprettholde funksjon så lenge som mulig.

Kartlegging av ernæringsstatus, vurdering av ernæringsmessig risiko og planlegging av tiltak er viktig i sektorens arbeid med å forebygge og behandle underernæring.

Sektoren arbeider systematisk med screening og med kvalitetssikring og oppfølging av eldre i ernæringsmessig risiko. Kjøkkenet tilbyr kald middag med ekstra næring/kostberiking til personer som er i risiko eller er underernærte. Dersom hjemmetjenesten skal levere mat og varmer opp middag til risikoutsatte personer, er matleveransen et enkeltvedtak med et faglig begrunnet behov. Dette inngår vanligvis da i hjemmesykepleievedtaket.

Sektoren har derfor ikke et åpent servicetilbud om matombringing til innbyggerne i Tvedestrand.

Søknad om dette rettes til tildelingstjenesten.

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49