Fritt brukervalg

Kommunal eller privat utfører?

 

Kort fortalt

  • Det er fritt brukervalg innenfor tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
  • Det betyr at du kan velge mellom at kommunen utfører tjenesten, eller et privat firma gjør det. Du kan bare velge mellom private utførere som har inngått avtale med kommunen.
Hva innebærer fritt brukervalg?

Fritt brukervalg betyr at du selv kan velge hvilken leverandør du vil skal utføre bistanden.

Uansett hvem du velger, vil kommunen følge kvaliteten på tjenesten nøye opp. Vedtaket om konkrete oppgaver og omfang endres ikke om du velger privat leverandør. 

Hva koster tjenestene ved fritt brukervalg?

Det er ikke dyrere å velge et privat firma. Du betaler den samme egenandelen uansett om du velger kommunal hjelp eller et privat firma.

Betalingssatser (PDF, 828 kB)

Tvedestrand kommune som BPA leverandør

Du kan også velge kommunen som din leverandør. For valg av leverandør, eller valg av Tvedestrand Kommune som leverandør av BPA tjeneste kan du kontakte

Sektor for helse, familie og rehabilitering

Hjemmetjenesten, sone sentrum vest Holt:

  • Kari Anne Walle Bjerkaker

Telefon 901 61 542   E-post: karianne.walle@tvedestrand.kommune.no

Hjemmetjenesten, sone sentrum øst Dypvåg:

  • Mona Kvifte

Telefon  901 42 154   E-post: mona.kvifte@tvedestrand.kommune.no

Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering

Psykisk helse og rus:

  • Grete Mo

Telefon: 990 96 212   E-post: grete.mo@tvedestrand.kommune.no

Habilitering:

  • Kjell Rune Løvdal

Telefon: 945 10 677    E-post: kjell.rune.lovdal@tvedestrand.kommune.no

Hvordan kan jeg bytte leverandør?

Dersom du ikke foretar deg noe innen 2 uker fra vedtaksdato, vil du automatisk få hjelp av kommunens BPA-tjeneste.

Du kan be om bytte når du vil. Det er tre måneders oppsigelsestid. Du må da fylle ut et bytteskjema (se nedenfor).

Skjema for bytte av leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (DOCX, 34 kB) 

Personvernerklæring

Fullmaktskjema - fritt brukervalg brukerstyrt personlig assistanse (DOCX, 33 kB) 

Du kan be om bytte når du vil. Det gjør du ved å fylle ut bytteskjemaet nedenfor. 

Skjema - bytte av leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (DOCX, 34 kB)

Du kan henvende deg til resepsjonen på Strannasenteret for å få en papirversjon av bytteskjemaet for brukerstyrt personlig assistanse og for praktisk bistand.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Det er 3 måneders oppsigelsestid og det vil derfor ta minimum 3 måneder fra melding om bytte til du får en ny leverandør.

 

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49