Helsefremmende hjemmebesøk til eldre

Hva er helsefremmende hjemmebesøk?

Helsefremmende hjemmebesøk er et tilbud til hjemmeboende eldre som ikke har andre tjenester fra kommunen. Målet med besøket er at eldre skal leve et godt og selvstendig liv.

Første besøk tilbys eldre det året de fyller 78 år. Besøket er frivillig.

Hva skjer under hjemmebesøket?

Besøket består av en samtale med fokus på den enkeltes egne ressurser. Tema for samtalen er meningsfylt aktivitet, sosial deltakelse, samt trygghet og sikkerhet i hjemmet. Det legges spesielt vekt på hva den enkelte selv mener er viktig for å ivareta egen helse.

Det deles ut en informasjonsmappe med ulike brosjyrer.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. 

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49