Helseteam demens

Helseteam Demens

Har du eller en av dine nærmeste behov for samtale, veiledning og vurdering i forhold til demenssykdom? Da kan du kontakte Tildelingstjenesten på telefon 371 99607 / 97738449 eller din fastlege, som henviser deg til Helseteam demens i Tvedestrand kommune.

Helseteamet er et bindeledd mellom den demenssyke, pårørende og kommunen. Helseteamet kommer på hjemmebesøk etter avtale med deg og pårørende.

Hjemmebesøket tar ca. to timer med samtale og kartlegging av følgende:

 • Aktiviteter i dagliglivet
 • Trygghet i boligen, behov for hjelpemidler
 • Ulike tester (MMSE, klokketest m.m)
 • Pårørende sin situasjon
 • Kartlegging av hjelpebehov
 • Helseteam demens har en demenssykepleier og en ergoterapeut  i 20% stilling.
 • Utredning og diagnostisering
 • Oppfølging etter diagnose
 • Undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og ansatte
 • Pårørendekafe for pårørende til personer med demens
 • Pårørendeskole

Tvedestrand kommune arbeider for:

 • Åpenhet om demenssykdom
 • Å heve kompetansen og øke kvaliteten i tjenestetilbudene til personer med demens og deres pårørende.  
 • Tidlig utredning og kartlegging av hjelpebehov.
 • Systematisk og individuelt tilpasset oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.
 • Støtte og veiledning til pasient og pårørende
 • Utvide samarbeidet med frivillige.
 • Å øke aktivitetstilbudene og avlastningstilbudene.

Vil du vite mer om demens? 

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten (TUI)
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 977 38 449